BNPP

Kerkelijk tijdschrift

Ondertitel:
uitgegeven door de Provinciale vereeniging van Vrienden der Waarheid in Zuid-Holland
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1857-1860 (1-4)
Eigenaar:
Provinciale vereeniging van Vrienden der Waarheid in Zuid-Holland
Uitgever:
Provinciale vereeniging van Vrienden der Waarheid in Zuid-Holland
Drukker:
H.J. Gerretsen, 's-Gravenhage
1859 (3): G.B. Poeschman, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
1859 (3): Rotterdam
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.W.A. Verhoeff (hoofdredacteur): 1857 (1)
A.P.A. de Cloux: 1857 (1)
W. Krayenbelt: 1857 (1)
Hoofdbestuur van de Provinciale vereeniging: 1858-1860 (2-4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
Autopsie:
RUU cpl
TUKBW cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-