BNPP

het Maandblad

Ondertitel:
van de Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
jan. 1927-dec. 1958 (nr. 32-nr. 374)
niet verschenen aug. 1944-aug. 1945
Eigenaar:
Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Uitgever:
fa. Ruygrok en Co., Haarlem
juni 1940 (nr. 173): fa. H.J. Smits, Utrecht
Drukker:
fa. Ruygrok en Co., Haarlem
juni 1940 (nr. 173): fa. H.J. Smits, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Haarlem
juni 1940 (nr. 173): Utrecht
Frequentie:
1x p/m (onregelmatig)
Omvang:
II
1943: I
1955: IV
1956: II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
feb. 1932 (nr. 87): 2,50 p/j
jan. 1943 (nr. 200): 2,50 p/j, losse nummers 0,25
jan. 1951 (nr. 279): 5,00 p/j
jan. 1957 (nr. 351): 7,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
C.J. Bartels: jan. 1927-juni 1940 (nr. 32-nr. 173)
J.A. Bakker: jan. 1927-juni 1940 (nr. 32-nr. 173)
W.H. Köhler: jan. 1927-mei 1931 (nr. 32-nr. 79)
L.W.A.M. Lasonder: jan. 1927-juni 1940 (nr. 32-nr. 173)
W.L. Slot: jan. 1927-nov. 1931 (nr. 32-nr. 85)
P.W.J. van den Berg: feb. 1932-juni 1940 (nr. 87-nr. 173)
G. Vixeboxse: nov. 1931-juni 1940 (nr. 85-nr. 173)
A. de Jong: okt. 1952-apr. 1957 (nr. 300-nr. 354)
Dagelijks Bestuur van de Vereniging: juni 1940-juni 1941 (nr. 173-nr. 184) en okt. 1947-mei 1957 (nr. 240-nr. 355)
C.J. Bartels (hoofdredacteur): juni 1940-sep. 1945 (nr. 173-zn.)
A. de Jong (hoofdredacteur): mei 1957- dec. 1958 (nr. 355-nr. 374)
H.G. van Beusekom: mei 1957-dec. 1958 (nr. 355-nr. 374)
J. Moll: mei 1957-dec. 1958 (nr. 355-nr. 374)
A.A. van Ruler: mei 1957-dec. 1958 (nr. 355-nr. 374)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verschenen: aug. 1927, mei en aug. 1928, aug. 1930, jan. 1931, jan. en aug. 1932, jan. en feb. 1933, aug. 1934, juli 1935, juli 1936, jan., aug. en dec. 1937, jan., aug. en nov. 1938, jan., feb. en aug, 1939, mei en dec. 1940, juli en aug. 1941, aug. 1942, 1943, juli 1946, sep. 1947
vv Het Orgaan van de Vereeniging van kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk, 1920- 1926 (nr. 1-nr. 31)
va De Kerkvoogdij
de nummering in de drie bladen loopt door;
Autopsie:
RUU: jan. 1927-dec. 1958 (nr. 32-nr. 374)
ontbreekt: juli 1944 (nr. 217)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-