BNPP

Maandblad der samenwerkende zendingscorporaties 1920(3): Maandblad der vier samenwerkende zendingscorporaties

Ondertitel:
waarin opgenomen: Mededeelingen vanwege het Comité tot Voorziening in de Godsdienstige Behoeften van Gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauereilanden
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan. 1918-dec. 1920 (1-3)
Eigenaar:
Nederlandsch Zendelinggenootschap, Oegstgeest
Utrechtsche Zendingsvereeniging, Utrecht
Sangi- en Talaud-comité
Rijnsch Zendingsgenootschap
Uitgever:
Nederlandsch Zendelinggenootschap, Oegstgeest
Utrechtsche Zendingsvereeniging, Utrecht
Sangi- en Talaud-comité
Rijnsch Zendingsgenootschap
Drukker:
Van de Rhee's drukkerij, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Oegstgeest
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
1918 (1): 6000
1920 (3): 10000
Prijzen:
`naar vermogen'
normale prijs: 1,00 p/j, excl. verzendkosten buitenland en koloniën
sept. 1920 (3, nr. 9): 1,25 p/j, excl. verzendkosten buitenland en koloniën
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
svv Maandberichten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap en Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging
va Nederlandsch Zendingsblad
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-