BNPP

Maarten Luther

Ondertitel:
orgaan van het Nederlandsch Luthersch Werklieden Verbond, opgericht 26 jan. 1910
1 mei 1927 (4, nr. 43): orgaan van den Nederlandschen Lutherschen Bond voor Christelijk-Sociale Actie, opgericht 26 jan. 1910
15 sep. 1946 (18, nr. 226): -
feb. 1947 (zj, nr. 230):orgaan van den Nederlandse Bond `Maarten Luther'
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 nov. 1923-1 juli 1942 (1, nr. 1-19, nr. 225) en 15 sep. 1945-apr. 1952 (18, nr. 226-zj, nr. 250)
Eigenaar:
Nederlandsch Luthersch Werklieden Verbond
Uitgever:
Nederlandsch Luthersch Werklieden Verbond
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
1 nov. 1933 (11, nr. 1): II
13 sep. 1945 (18, nr. 226): I
Formaat:
C
13 sep. 1945 (18, nr. 226): B
Oplage:
-
Prijzen:
0,75 p/j bij vooruitbetaling
15 okt. 1945 (18, nr. 227): niet-leden 2,50 p/j
mei 1948 (z. jrg., nr. 232): -
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.S. Ruppert Jr.: 1 nov. 1923-1 okt. 1934 (1, nr. 1-11, nr. 132)
J. Meyer A. Jzn: 1 mei 1927-1 okt. 1934 (4, nr. 43-11, nr. 132) en 1 sep. 1941-1 juli 1942 (18, nr. 215-19, nr. 225)
P. Brussel Jr.: 1 nov. 1934-1 aug. 1941 (12, nr. 133-18, nr. 214) en 15 okt. 1945-mei 1947 (18, nr. 227-z. jrg., nr. 231)
J. Meyer A. Jzn (eindredacteur): 1 nov. 1934-1 aug. 1941 (12, nr. 133-18, nr. 214)
M. Ruppert: 1 nov. 1934-1 aug. 1941 (12, nr. 133-18, nr. 214) en 15 okt. 1945-mei 1947 (18, nr. 227-z. jrg., nr. 231)
M. Ruppert (eindredacteur): 1 sep. 1941-1 juli 1942 (18, nr. 215-19, nr. 225)
Medewerkers:
P. Brussel Jr.: 1 sep. 1941-1 juli 1942 (18, nr. 215-19, nr. 225)
J. Meyer A. Jzn.: 1 sep. 1941-1 juli 1942 (18, nr. 215-19, nr. 225)
Speciale nummers:
jan. 1950 (z. jrg., nr. 239): jubileumnummer ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de bond
Bibliografische gegevens:
vv De Wartburg, orgaan van het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending
va Contact, bericht van de Nederlandse Bond `Maarten Luther'
de jaargang vóór de uitgaveonderbreking in de Tweede Wereldoorlog is 19
erna springt men over op 18
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-