BNPP

Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap

Ondertitel:
1863 (7): Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
1912(56): Tijdschrift voor Zendingswetenschap
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1857-1919 (1-63)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Bestuurders van het Nederlandsche Zendelinggenootschap
Drukker:
M.Wijt en Zonen, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
1918 (62): Oegstgeest
Frequentie:
1 x p/j
1912 (56): 4 x p/j
Omvang:
VI
Formaat:
A
Oplage:
1858 (2): 900
Prijzen:
1912 (56): 2,40 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
C. Poensen: 1897-1911 (41-55)
A.M. Brouwer: 1912-1919 (56-63)
J.W. Gunning:: 1912-1919 (56-63)
Joh. Rauws:: 1912-1919 (56-63)
F.J. Fokkema: 1915-1919 (59-63)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Mededeelingen, tijdschrift voor zendingswetenschap, 1920-1928
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
J. Borst, Registers op de tot nu toe uitgekomen zes en dertig deelen van het tijdschrift Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap, deel 1-36(1857-1892), z.pl, zj, 79 pg.
Register op de Mededeelingen: tijdschrift voor zendingswetenschap, deel 37-66 (1893- 1922). Overdruk uit Mededeelingen, LVI(1922), 353-411
E.F. Kruyf, Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten, Groningen, 1894, 37-39: De Mededeelingen
S.C. Graaf van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, Oegstgeest 1897-1942, II, 's-Gravenhage, 1981,719: De Mededeelingen
A.J. van den Berg, Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie, Zoetermeer, 1997
Vindplaats:
-