BNPP

Nederlandsch Luthersch Jeugdblad

Ondertitel:
orgaan van de Nederlandsch Luthersche Jeugdfederatie
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
15 sep. 1934-15 aug. 1938 (1, nr. 1-4, nr. 12)
Eigenaar:
Nederlandsch Luthersche Jeugdfederatie
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
P. Neideck: 15 sep. 1934-15 mei 1937 (1, nr. 1-3, nr. 9)
M.E. Stellwag-Bes: 15 sep. 1934-15 juli 1938 (1, nr. 1-4, nr. 11)
P.H. Borgers: 15 sep. 1934-15 okt. 1935 (1, nr. 1-2, nr. 2)
J. den Ouden: 15 dec. 1935-15 mei 1936 (2, nr. 4-2, nr. 9)
A.K. van der Mey: 15 juni 1936-15 aug. 1938 (2, nr. 10-4, nr. 12)
C. Pel: 15 juni 1937-15 aug. 1938 (3, nr. 10-4, nr. 12)
M. de Wit Klaufus: 15 aug. 1938 (4, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
svv Ons bondsblad, orgaan Ned. Luth. Jongelingsbond en Ons meisjesblad va Luthersch Jeugdblad
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-