BNPP

Nieuw Politiek Leven

Ondertitel:
orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der Hervormde Gezindheid
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
zd 1938-dec. 1940 (zj, zn-3, nr. 12)
Eigenaar:
Christelike Nationale Actie
Uitgever:
J. Bout, Huizen (NH)
Drukker:
J. Bout, Huizen (NH)
Plaats van Uitgave:
Huizen (NH)
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,25 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
Picarta geeft als looptijd 1939-1940
d.i. onwaarschijnlijk gezien het feit dat juni 1939 al jaargang 2, nr. 6 is
Autopsie:
VUA: juni 1939 (2, nr. 6)
jan. 1940-dec. 1940 (3, nr. 1-3, nr. 12)
er zijn geen andere vindplaatsen bekend
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-