BNPP

Oekumene

Ondertitel:
-
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1969-1983 (1, nr. 1-13, nr. 4)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Bosch en Keuning NV, Baarn en Oekumenisch Actie Centrum, Driebergen
1973 (5, nr. 3): Bosch en Keuning NV, Baarn en Kerk en Wereld, Driebergen
1976 (8, nr. 6): Ten Have BV, Amsterdam
1977 (9, nr. 1): Bosch en Keuning NV, Baarn en Kerk en Wereld, Driebergen
1977 (9, nr. 3): Ten Have BV, Amsterdam en Kerk en Wereld, Driebergen
1977 (9, nr. 6): Ten Have BV, Amsterdam
1981/82 (13, nr. 4): -
Drukker:
Bosch en Keuning NV, Baarn
1977 (9, nr. 3): Ten Have BV, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Baarn/Driebergen
1976 (8, nr. 6): Amsterdam
1977 (9, nr. 1): Baarn/Driebergen
1977 (9, nr. 3): Amsterdam/Driebergen
1977 (9, nr. 6): Amsterdam
1981/82 (13, nr. 4): -
Frequentie:
6x p/j
1981/1982 (13): 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
30,00 p/j, losse nummers verschillend geprijsd
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.A.M. Fiolet: 1969/70 (1, nr. 1), 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr.1), 1972/73-1976/77 (4, nr. 3-8, nr. 5) en 1977/78-1981/82 (9, nr.1-13, nr. 4)
A. Th. van Leeuwen: 1969/70 (1, nr. 1), 1970/71 (2, nr. 1), 1971/72 (3, nr. 3, nr. 5 en nr. 6) en 1972/73 (4, nr. 4)
J. van Dijk: 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr. 1) en 1972/73-1973/74 (4, nr. 3-5, nr. 1)
D. de Lange: 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr.1)
E.P. Meijering: 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr. 1)
Jac. Roos: 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr. 1), 1972/73-1976/77 (4, nr. 3-8, nr. 5), 1977/78 (9, nr. 1-9, nr. 3) en 1977/78-1981/82 (9, nr. 5-12, nr. 1
12, nr. 6)
J.M. van Veen: 1970/71-1971/72 (2, nr. 1-3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr. 1) en 1972/73-1975/76 (4, nr. 3-7, nr. 2)
H.M. Kuitert: 1971/72-1972/73 (3, nr. 2-3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr. 1), 1972/73-1976/ 77 (4, nr. 3-8, nr. 5), 1977/78 (9, nr. 1-9, nr. 3) en 1977/78-1982/83 (9, nr. 5-13, nr. 4)
J.C. Groot: 1971/72 (3, nr. 3), 1971/72-1972/73 (3, nr. 5-4, nr. 1) en 1972/73-1973/74 (4, nr. 3-5, nr. 1)
T.van de Worp (redactie secretaris): 1971/72-1972/73 (3, nr. 6-4, nr. 1), 1972/73-1976/ 77 (4, nr. 3-8, nr. 5), 1977/78 (9, nr. 1-9, nr. 3) en 1977/78-1982/83 (9, nr. 5-13, nr. 4)
H. van der Linde: 1973/74-1976/77 (5, nr. 1-8, nr. 5), 1977/78 (9, nr. 1-9, nr. 3) en 1977/78-1982/83 (9, nr. 5-13, nr. 4)
P. van Dijk: 1974/75-1976/77 (6, nr. 4-8, nr. 5), 1977/78 (9, nr. 1-9, nr. 3) en 1977/78-1982/83 (9, nr. 5-13, nr. 4)
J. Vuijst: 1981/82 (12, nr. 2-12, nr. 5) en 1982/83 (13, nr. 1-13, nr. 4)
Medewerkers:
de schrijvers van de onder speciale nummers genoemde brochures
Speciale nummers:
1969/70 (1, nr. 1): Daniel de Lange, Het woord in de tijd Een luisterproef
1969/70 (1, nr. 2): J. Verkuyl, Breek de muren af. Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen
1969/70 (1, nr. 3): J.M. van Veen, Hoe lang nog....God? Appèl tot messiaanse katholiciteit
1969/70 (1, nr. 4): Dorothée Sölle, Fantasie en gehoorzaamheid Toekomst en christelijke ethiek (oorspronkelijke titel Fantasie und Gehorsamkeit)
1969/70 (1, nr. 5): Vibezslav Gardavsky, Nog is God niet dood Een marxist over bijbel, christendom en atheïsme (oorspronkelijke titel Buh neni zcela mrtev)
1969/70 (1, nr. 6): Georg Picht, De toekomst in eigen hand De verantwoordelijkheid van de mensheid voor haar toekomst
1970/71 (2, nr. 1): Dennis Potter, Zoon des mensen-een spel (oorspronkelijke titel Son of Man)
1970/71 (2, nr. 2): A.Th. van Leeuwen, Ontwikkeling door revolutie Een theologische bezinning (oorspronkelijke titel Development through revolution)
1970/71 (2, nr. 3): Daniel de Lange, Het geld van de kerk Brokstukken van een puzzle
1970/71 (2, nr. 4): Jörg Bopp, Hans Bosse en Wolfgang Huber, De angst voor vrede (oorspronkelijke titel Die Angst vor dem Frieden)
1970/71 (2, nr. 5): Hans van Zoelen, Ben van Onna, Frans van Oudenrijn, Leo Dullaart, Karl Derksen en Syb Huijsman, Dwang, dwaling en bedrog Formulieren van onenigheid
1970/71 (2, nr. 6): Lucas Grollenberg, Modern bijbellezen
1971/ 72 (3, nr. 1): Hildegard Lüning, Geweld en genade De overlevingskansen van het christendom in Latijns Amerika (oorspronkelijke titel Mit Maschinengewehr und Kreuz/ oder Wie kann das Christentum überleben?)
1971/72 (3, nr. 2): Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann, Willie Oelmüller, Kerk tussen gisteren en morgen (oorspronkelijke titel Kirche im Prozess der Aufklärung)
1971/72 (3, nr. 3): J.M. van Veen, A. van Biemen, H.D. de Loor, L.H. Ruitenberg, Terugblik en perspectief Willem Banning 1898-1971 Bannings `Terugblik'
1971/72 (3, nr. 4): Dorothée Sölle, Politieke Theologie (oorspronkelijke titel Politische Theologie / Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
1971/72 (3, nr. 5): C.W. Mönnich, Fragmenten Achtergronden bij een hedendaagse theologie
1971/72 (3, nr. 6): Herman Wiersinga, Verzoening als verandering Een gegeven voor menselijk handelen
1972/73 (4, nr. 1): K. Bouhuys, K.A. Deurlo, In de ark, in de kark, zei de dominee Wat ze getuigenis noemen
1972/73 (4, nr. 3): Hans Jürgen Benedict, Het nieuwe protestantisme Kerkelijk verzet in de Verenigde Staten tegen de oorlogsvoering (oorspronkelijke titel Der neu Protestantismus - Motive und Formen der kirchliche Kriegsopposition in den U.S.A.)
1972/73 (4, nr. 4): Trutz Rendtorff, Christendom buiten de kerk (oorspronkelijke titel Christentum ausserhalb der Kirche)
1972/73 (4, nr. 5): C.J. Dippel, J.M. van Veen, K.A. Deurlo, J.W.M. Fennema, De omgekeerde wereld
1972/73 (4, nr. 6): Günther Altner, Grammatika van de schepping Theologische implicaties van de biologie (oorspronkelijke titel Grammatik der Schöpfung/Theologische Inhalte der Biologie)
1973/74 (5, nr. 1): Dorothée Sölle, Lijden (oorspronkelijke titel Leiden)
1973/74 (5, nr. 2): G.H. ter Schegget, Klassenstrijd en staking. Een theologische motivering
1973/74 (5, nr. 3): Nettie van de Brake, Daatje Tielens, Lenie de Bruin, Ab Thiadens, Joke de Jager-v.d. Kam, Anjo Geluk-Bleumink, Sterven bij het leven. Krisisverwerking als stervensbegeleiding
1973/74 (5, nr. 4): Jac. Roos, Kommunes en Kommuniteiten. Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit evangelische inspiratie
1973/74 (5, nr. 5/6) dubbel nummer. Ernst Lange, De oekumenische utopie. Wat beweegt de oekumenische beweging? (oorspronkelijke titel Die ökumenische Utopie, oder was bewegt die kumenische Bewegung?)
1974/75 (6, nr. 1): Lucas Grollenberg, Jezus Weg naar hoopvol samenleven
1974/75 (6, nr. 2): Jan Vuyst, Gemeente van onderen. Vinger aan de pols
1974/75 (6, nr. 3): C. Rijnsdorp, Gefascineerd door het laatste bijbelboek Poging tot een `muzische' benadering
1974/75 (6, nr. 4): H.M. de Lange, Werkelijkheid en hoop Nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij
1974/75 (6, nr. 5): E. Flesseman-van Leer, Uitnodiging en bemoediging Wat de wereldraad met de theologie doet
1974/75 (6, nr. 6): J.M. van Veen, Albert Schweitzer
1975/76 (7, nr. 1): C.W. Mönnich, De koning te rijk
1975/76 (7, nr. 2): M.A. Beek, Wegwijzers en wegbereiders een halve eeuw oudtestamentische wetenschap
1975/ 76 (7, nr. 3): Dorothée Sölle, De heenreis. Gedachten over religieuze ervaring
1975/76 (7, nr. 4): Victor E.W. Hayward, Christenen en China (oorspronkelijke titel Christians and China)
1975/76 (7, nr. 5): Jan Miliç Lochman, Ontmoeting met Marx. Wat Christenen en Marxisten verenigt en scheidt (oorspronkelijke titel Marx begegnen. Was Christen und Marxisten einet und trennt
1975/76 (7, nr. 6): Arnulf Camps, De geest spreekt alle talen. Een analyse van de pinksterbeweging (oorspronkelijke titel Pentecost between black and white)
1976/77 (8, nr. 1): Walther Hollenweger, De geest spreekt alle talen. Een analyse van de pinksterbeweging (oorspronkelijke titel Pentecost between black and white)
1976/77 (8, nr. 2): Rogier van Rossum, Kerk op zoek naar haar volk Braziliaanse reisnotities
1976/77 (8, nr. 3): Jan van Engelen, Robert McAfee Brown, Het geloof een afgedane zaak? (oorspronkelijke titel Is Faith obsolete?)
1976/77 (8, nr. 4): Helmut Aichelin, Religie-thema van morgen (oorspronkelijke titel Religion- Thema van morgen)
1976/77 (8, nr. 5): D.C. Mulder, Ontmoeting van gelovigen Over de dialoog tussen aanhangers van verschillende religies
1976/77 (8, nr. 6): Lucas Grollenberg, Die moeilijke Paulus
1977/78 (9, nr. 1): H.M. de Lange, Mady Thung, H.J. Adriaanse, Erik van der Hoeven, Hans Opschoor, Jacques A. Stalpers, Naar de toekomst leven De verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers
1977/78 (9, nr. 2): Arnulf Camps, De weg, de paden en de wegen De christelijke theologie en de concrete godsdiensten
1977/78 (9, nr. 3): Klaas van Oosterzee, Buber en Israël Utopie en dialoog
1977/78 (9, nr. 5): H.J. van Zuthem, Spanningsvelden rondom bedrijfsdemocratie
1977/78 (9, nr. 6): Jac. Roos, Vrijwilligerskerk... Kerk van de toekomst?
1978/79 (10, nr. 1): Letty M. Russell, Het bevrijdende woord. Handleiding voor een niet-sexistische interpretatie van de Bijbel (oorspronkelijke titel The liberating world. A guide to nonsexist interpretation of the Bible)
1978/79 (10, nr. 2): Arnulf Camps, Geen doodlopende weg. Lokale kerken in dialoog met hun omgeving
1978/79 (10, nr. 3): Jan Miliç Lochman, Verzoening en bevrijding Een nieuwe bezinning op het heil (oorspronkelijke titel Versöhnung und Befreiung Absage an ein eindimensionales Heilsverständnis
1978/79 (10, nr. 4): J.A. Hebly, Kerk in het socialisme Gezichtspunten en stellingname van een evangelische bisschop in de DDR
1978/79 (10, nr. 5): Hans-Dirk van Hoogstraten, Niet zonder risico/over geloof en marxisme een persoonlijk verslag van een groeiend inzicht
1978/79 (10, nr. 6): Wim Boelens, Tafel en gastheer Toenadering bij interkommunie en ambt
1979/80 (11, nr. 1): J.M. van Veen, J. de Graaf, L.J. van Holk, Vrijzinnige levensontplooiing. Drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom
1979/80 (11, nr. 2): John Hick, Het hart van het christelijk geloof (oorspronkelijke titel The Centre of Christianity)
1979/80 (11, nr. 3): Wolphart Pannenberg, Wat is de mens? De moderne antropologie in het licht van de theologie (oorspronkelijke titel Was ist der Mensch)
1979/80 (11, nr. 4): Ad Willems, Terug naar de ervaring geloof tussen vrijheid en bevrijding
1979/80 (11, nr. 5): Christina Smalbrugge-Hack, Feminisme voor vrouwen en mannen positieve en negatieve aspecten van feminisme in maatschappij, kerk en theologie
1979/80 (11, nr. 6): A. Wessels, De renaissance van de islam. Zullen de Khomeini's de toekomstige koers van de islamitische wereld bepalen?
1980/81 (12, nr. 1): Anne van der Meiden, Alleen van horen zeggen.... bouwstenen voor een communitatieve theologie
1980/81 (12, nr. 2): Mark Gibbard, Bidden in de twintigste eeuw. In het voetspoor van Anthony Bloom/ Dietrich Bonnhoeffer/Madeleine Debrêl/Charles de Foucauld/Dag Hammerskjöld/Friedrich von Hügel/Thomas Merton/Alan Paton/Michel Quoist/Frère Roger van Taizé/Teilhard de Chardine/ Simone Weil (oorspronkelijke titel Twentieth-Century Men of Prayer)
1980/81 (12, nr. 3): H.J. Richards, De wonderen van Jezus / Wat gebeurde er werkelijk? (oorspronkelijke titel The miracles of Jesus/What really happened?)
1980/81 (12, nr. 4): Karl Derksen e.a., Basisbeweging van christenen een manier van bevrijdend geloven
1980/81 (12, nr. 5): H. van der Linde, De kleine oecumene en de grote de noodzaak van een nieuwe levensstijl
1980/81 (12, nr. 6): Johann Baptist Metz, Voorbij de burgerlijke religie-over de toekomst van het christendom (oorspronkelijke titel Jenseits Bürgerlicher Religion/Reden über die Zukunft des Christentums
1981/82 (13, nr. 1): J.M. van Veen, Het is tijd-verhalen rondom Jezus
1981/82 (13, nr. 2): Jan Miliç Lochman, Koninkrijk Kracht en Heerlijkheid-de slotwoorden van het `Onze Vader' in het hedendaags belijden (oorspronkelijke titel Reich, Kraft und Herrlichkeit/Der Lebensbezug von Glauben und Bekennen
1981/82 (13, nr. 3): H.A.M. Fiolet, De kerk op de kruispunten van de geschiedenis Onmacht en uitdaging
1981/82 (13, nr. 4): G.J. Hoenderdaal, Het esthetische, een weg tot geloof? gedachten over godsdienstige en esthetische ervaring
Bibliografische gegevens:
de uitgaven zijn niet gedateerd en houden het midden tussen een tijdschrift en een brochurereeks
Autopsie:
RUU: 1969-1983 (1, nr. 1-13, nr. 4)
ontbreekt: 4, nr. 2
9, nr. 4
5, nr. 5/6
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-