BNPP

Ons A.V.O. blad

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging voor Christelijk A.V.O.
jan. 1983 (63, nr. 1): orgaan v.d. Vereniging voor Chr. A.V.O.-tevens A.V.O.-V.W.O., sectie van de P.C.O.
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
2 mei 1979-26 juni 1991 (59, nr. 16-71, nr. 11)
Eigenaar:
Vereniging voor Christelijk A.V.O.
Uitgever:
BV Drukkerij G.J. van Amerongen, Amersfoort
Drukker:
BV Drukkerij G.J. van Amerongen, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
1x p/w
16 jan. 1985 (65, nr. 1): 1x p/2w
Omvang:
VI
jan. 1985 (65, nr. 1): IV
10 jan. 1990 (70, nr. 1): III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden van de vereniging Christelijk A.V.O., niet leden onbekend
jan. 1985 (65, nr. 1): gratis voor leden vereniging Chr. A.V.O., niet-leden 50,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Ramp (voorzitter): 2 mei 1979-dec. 1983 (59, nr. 16-63, nr. 50)
G. Versluis (secr.): 2 mei 1979-26 juni 1991 (59, nr. 16-71, nr. 11)
E. Komdeur: 2 mei 1979-dec. 1980 (59, nr. 16-60, nr. 24)
J. Swank: 2 mei 1979-dec. 1983 (59, nr. 16-63, nr. 24)
B. Grotenhuis: jan. 1981-26 juni 1991 (61, nr. 1-71, nr. 11)
A. Algra: jan. 1982-26 juni 1991 (62, nr. 1-71, nr. 11)
H. Snaterse: jan. 1983-dec. 1983 (63, nr. 1-63, nr. 24)
J. Ramp: jan. 1984-26 juni 1991 (64, nr. 1-71, nr. 11)
H. Snaterse (voorzitter): jan. 1984-26 juni 1991 (64, nr. 1-71, nr. 11)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
juni 1981 (61, nr. ?): special `A.V.O. verband' gewijd aan het integraal 4-jarig M.A.V.O., in samenwerking met Nieuw Zicht en het R.K.A.V.O. blad
door het binden ontbreken bij sommige nummers vanaf 21 jan. 1987 (67, nr. 1) titelbladen en gegevens
Bibliografische gegevens:
vv: Ons mavo-blad
oi: P.C.O.-magazine
Autopsie:
BPCO:2 mei 1979-26 juni 1991 (59, nr. 16-71, nr. 11)
ontbreekt: 8 mrt. 1989 (69, nr. 4) en 16 jan. 1991 (71, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-