BNPP

Ons Suriname

Ondertitel:
zendingsblad uit de Ev. Broedergemeente
1943: maandelijks orgaan van het Zendings Genootschap der Evangelische Broeder Gemeente.
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan/feb.1929-dec. 1949 (1929, nr. 1-1949, nr. 12)
niet verschenen sep.1944-juli 1945
Eigenaar:
Zeister Zendingsgenootschap, Zeist
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Zeist
Frequentie:
8 x p/j
jan. 1932 (1932, nr. 1): 1 x p/m
jan/feb. 1944 (1944, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
5000 (1930, nr. 7)
Prijzen:
1930 (nr. 7): gratis voor leden (minimaal 10,00 p/j), contribuanten (minimaal 1,50 p/j) en donateurs van het ZZG.
apr. 1947 (nr. 4): contribuanten minimaal 2,50 p/j.
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
P.H.W.G. v.d. Helm: jan./feb. 1929-sep. 1941 (1929, nr. 1-1941, nr. 9)
J. van Keulen: jan./feb. 1929-sep. 1941 (1929, nr. 1-1941, nr. 9)
H. Bielke: jan./feb. 1929-mrt. 1931 (1, nr. 1-3, nr. 2)
P.M. Legène: jan/feb. 1929-sep. 1941 (1929, nr. 2-1941, nr. 9)
P.M. Legène (verantwoordelijk redacteur): sep. 1941-dec. 1949 (1941, nr. 9-1949, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Berig(ch)ten uit de Heidenwereld
va De Suriname Zending, waarbij de jaargangtelling van Berig(ch)ten uit de Heidenwereld, die in het hier beschreven periodiek werd genegeerd, weer opgenomen wordt in De Suriname Zending
Autopsie:
LDSOW cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
H.G. Steinberg: Ons Suriname. De zending der Evangelische Broedergemeente in Nederlandsch Guyana ('s-Gravenhage, 1933)
Vindplaats:
-