BNPP

Onze Zending

Ondertitel:
maandblad voor de Gereformeerde Jeugd
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen
Drukker:
Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1924 (3, nr. 1): gewone uitgave 0,50 p/j, luxe uitgave 0,95 p/j, bij grotere hoeveelheden reductie
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Timmermans: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
M. Bakker-v.d. Bom: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
B. Kamerling: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
Commissie van Toezicht vanwege de Algemene Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: D. Bakker: 1922-1933 (1, nr. 1-12, nr. 12)
J. Scheurer: 1922-1928 (1, nr. 1-7, nr. 12)
D.K. Wielenga: 1930-1941 (9, nr. 1-20, nr. 12)
P. Lok: 1933-1941 (12, nr. 1-20, nr. 12)
Medewerkers:
niet in colofon en derhalve vaak niet in nauwkeurig af te bakenen perioden de volgende zendelingen, echtgenotes van zendelingen, medici, onderwijzers en verpleegkundigen: P. Beukema: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
P. Lok: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
P.J. Lambooy: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
in de eerste jaargangen: C.P. Hamer, F. Kamerling, D.K. Wielenga, Tj. Van Dijk, B. Alkema, W. Boorsma, J.H. Pos-Breukelaar, K. van Dijk, P.M.A. Harkema, H.Ph. Ingwersen, A. Kuipers-Jonkhoff, L.P. Krijger, A. Merkelijn, J.J. Offringa, J.C. van Andel-Rutgers, W. Schmidt, D. Verhagen
in latere jaargangen: H. van de Brink, M.C. Capelle, S. Dorst, W. van Dijk, M. Spier-Ingwersen, mw. Luyendijk, H. Meijerink, T. Mobach
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen - waarschijnlijk vanwege papierschaarste
Autopsie:
HKI: 1922-aug. 1942 (1, nr. 1-21, nr. 8)
ontbreekt: 1922-1923 (1-2)
feb.1924-jan. 1925 (3, nr. 2-4, nr. 1)
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, 226-227
Vindplaats:
-