BNPP

Open Deur/Goede Tijding

Ondertitel:
1981: maandblad voor mensen binnen en buiten de kerk
1982: maandblad over kerk, geloof en levensvragen voor mensen binnen en buiten de kerk
Categorie:
III/zending
Verschenen:
sep. 1977-apr. 1988 (1, nr. 1-12, nr. 4)
Eigenaar:
Kerk en Wereld, Driebergen
Uitgever:
Boekencentrum 's-Gravenhage
Drukker:
W.D. Meinema, Delft
juli 1986: Bosch en Keuning Baarn
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage,
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
9,00 p/j
1979: 13,25 p/j
1982: 16,00 p/j voor Nederland, België, Ned. Antillen en Suriname, losse nummers 2,55, overige landen 30,25 p/j
1987: 19,00 p/j voor Nederland, België, Ned. Antillen en Suriname, losse nummers 3,10, bij minstens 10 exemplaren 0,49, overige landen 35,25 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
R.A.F. Auwerda: sep. 1977-apr. 1988 (1, nr. 1-12, nr. 4)
J. Roos (eindredacteur): sep. 1977- dec. 1977 (1, nr. 1-1, nr. 4)
B.J. Robbers: sep. 1977-juli 1986 (1, nr. 1-10, nr. 7)
G.C. le Clercq: sep. 1977-dec. 1978 (1, nr. 1-2, nr. 12)
G. Postma-Gosker: sep. 1977-sep. 1978 (1, nr. 1-2, nr. 9)
E. Pijlman: sep. 1977-jan. 1982 (1, nr. 1-6, nr. 1)
J.D. te Winkel: sep. 1977-apr. 1988 (1, nr. 1-12, nr. 4)
H. Woldendorp: sep. 1977-dec. 1987 (1, nr. 1-11, nr. 12)
E. Pruim: nov. 1977-dec. 1977 (1, nr. 3-1, nr. 4)
E. Pruim (eindredacteur): jan. 1978-mrt. 1986 (2, nr. 1-10, nr. 3)
H. Mudde: juli 1978-apr. 1988 (2, nr. 7-12, nr. 4)
A. Klamer: jan. 1979-juli 1986 (3, nr. 1-10, nr. 7)
J. v.d. Velden: jan. 1979-dec. 1983 (3, nr. 1-7, nr. 12)
J. Forcevillev. Rossum: juli 1979-apr. 1988 (3, nr. 7-12, nr. 4)
F. Oosterwijk: jan. 1984-apr. 1988 (8, nr. 1-12, nr. 4)
W. v.d. Meiden: aug. 1985-apr. 1988 (9, nr. 8-12, nr. 4)
W. Koole: jan. 1987- apr. 1988 (11, nr. 1-12, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
svv Open DeurII,1970-1977 en Goede tijding
begint met nieuwe jaargangtelling
va Open DeurIII, 1988-heden
het in 1937 gestarte blad De Open Deur heeft diverse fusies en naamsveranderingen ondergaan hetgeen de volgende serie periodieken heeft opgeleverd: De Open Deur, 1937-1966, in deze bibliografie Open deur (I), De Open Deur / Onderweg, 1967-1970, Open Deur, 1970-1977, in deze bibliografie Open Deur (II), Open Deur / Goede tijding, 1977-1988, Open Deur, 1988-heden, in deze bibliografie Open Deur (III)
Autopsie:
RUU en KDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-