BNPP

de Open Deur / Onderweg

Ondertitel:
blad voor mensen van deze tijd
Categorie:
III/zending
Verschenen:
6 jan. 1967-17 apr. 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1098)
Eigenaar:
Ned. Herv. Kerk, Driebergen
Evangelisch Luth. Kerk, Harderwijk
Stichting Lectuur arbeid, 's-Gravenhage
Uitgever:
Nederlandse Hervormde Kerk, Driebergen, later ook Boekencentrum, 's-Gravenhage
Drukker:
W. Stempher en Zn. CV, Deventer
Plaats van Uitgave:
Driebergen
later: 's-Gravenhage
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
4,25 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.P. Klijn (eindredacteur): 6 jan. 1967-17 apr. 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1098)
J. Roos: 6 jan. 1967-17 apr. 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1098)
E. Pijlman (eindredacteur): 6 jan. 1967-17 apr, 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1098)
J. Ozinga: 6 jan. 1967-9 jan. 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1091)
J. Blase: 6 jan. 1967-17 apr. 1970 (31, nr. 1013-34, nr. 1098)
H.J.C. van Veen-v.d. Mandelen: 2 aug. 1968-17 apr. 1970 (32, zn-34, nr. 1098)
R.A.F. Auwerda: 8 juni 1969-17 apr. 1970 (33, zn-34, nr. 1098)
J.B.F. Gottschalk: 8 juni 1969-17 apr. 1970 (33, zn-34, nr. 1098)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Open Deur(I), 1937-1966
va Open Deur (II), 1970-1977
het in 1937 gestarte blad De Open Deur heeft diverse fusies en naamsveranderingen ondergaan hetgeen de volgende serie periodieken heeft opgeleverd: De Open Deur, 1937-1966, in deze bibliografie Open deur (I), De Open Deur / Onderweg, 1967-1970, Open Deur, 1970-1977, in deze bibliografie Open Deur (II), Open Deur / Goede tijding, 1977-1988, Open Deur, 1988-heden, in deze bibliografie Open Deur (III)
Autopsie:
RUU en KDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-