BNPP

Orgaan

Ondertitel:
ten dienste der Prot.Chr. Reclasseerings-vereeniging onder redactie van het hoofdbestuur
okt. 1945 (14, nr. 1): ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging
dec. 1945 (14, nr. 3): maandblad ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
okt. 1932-dec. 1942 (1, nr. 1-11, nr. 3) en okt. 1945-juli 1948 (14, nr. 1-16, nr. 10)
Eigenaar:
Centraal Bureau Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging, 's-Gravenhage
Uitgever:
Centraal Bureau Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging, 's-Gravenhage
Drukker:
Leidsche Handelsdrukkerij J. Karstens, Leiden okt. 1945 (14, nr. 1): -
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
12x p/j
Omvang:
I
1935/6 (4): II
1945/6: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
0,60 p/j voor leden, 1,00 p/j voor niet-leden
1938 (7): -
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
Hoofdbestuur: okt. 1932-dec. 1942 (1, nr. 1-11, nr. 3) en okt. 1946-feb. 1947 (15, nr. 1-15, nr. 5)
C. Beekenkamp (eindredacteur): okt. 1932-sep. 1938 (1, nr. 1-6, nr. 12)
H. Dooyeweerd: okt. 1932-dec. 1941 (1, nr. 1-10, nr. 3)
K. Groen: okt. 1945-sep. 1946 (14, nr. 1-14, nr. 12);
J.A. van Waarden: nov. 1945 (14, nr. 2)
J. de Jongh: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
J.M.M. v. Asch van Wij ck: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
J.F.v. Beeck Calkoen: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
C. Buitendyk: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
W.M. le Cointre: okt. 1932 (1, nr. 1)
E.B. Couvee: okt. 1932 (1, nr. 1)
J. Donner: okt. 1932 (1, nr. 1)
T.A.v. Dyken: okt. 1932 (1, nr. 1)
T.J. Hagen: okt. 1932 (1, nr. 1)
W.G. Havenstein: okt. 1932 (1, nr. 1)
A.G.H. van Hoogenhuyse: okt. 1932-feb. 1941 (1, nr. 1-9, nr. 5)
J.N. v. Munster: okt. 1932 (1, nr. 1)
D. Noordam: okt. 1932 (1, nr. 1)
J.H.G. Schutte-Struick: okt. 1932 (1, nr. 1)
G.C. von Weiler: okt. 1932-sep. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
J.P. Thierry: okt. 1932-sep. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
J.Th. Ubbink: juni 1936 (4, nr. 9)
N. Buffinga: juni 1936 (4, nr. 9)
L. Feenstra: juni 1936 (4, nr. 9)
F.T. Diemer-Lindeboom (eindredacteur): okt. 1938-dec. 1942 (7, nr. 1-11, nr. 3)
P.H. Sluyter: okt. 1937 (6, nr. 1)
P. Nomes: jan. 1942 (10, nr. 4)
G.J. Lammers: apr. 1947-1936 (15, nr. 6-31, nr. 3)
vaak volstond het colofon met de vermelding dat de redactie bij het hoofdbestuur berust
soms werd een naam genoemd
de zittingsperiode van een aantal redactieleden is vermoedelijk langer geweest dan hierboven vermeld
Medewerkers:
L.W.D. Schreuder: okt. 1932 (1, nr. 1)
P.J. Thierry: okt. 1932 (1, nr. 1)
J. Wetter: okt. 1932 (1, nr. 1)
N.W.A. van Eyk: jan. 1942 (10, nr. 4)
D. Franken: jan. 1942 (10, nr. 4)
B.C. Hamer: jan. 1942 (10, nr. 4)
C. Barger: okt. 1932 (1, nr. 1)
N. Buffinga: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
J.J. Buskes: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
K.B. v. Diemen: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
L.F. Dingemans: okt. 1932 (1, nr. 1)
J. v. Dijk: okt. 1932 (1, nr. 1)
L. Feenstra: okt. 1932 (1, nr. 1)
J.F. Franken: okt. 1932 (1, nr. 1)
P.P. Hartendorf: okt. 1932 (1, nr. 1)
J.F.A. v.d. Heyden: okt. 1932 (1, nr. 1)
J.H.L. v.d. Hoft: okt. 1932 (1, nr. 1)
P.J. Klaver: okt. 1932 (1, nr. 1)
A. Klinkenberg: okt. 1932-jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
H. Konijnenberg: okt. 1932 (1, nr. 1)
A. Koning: okt. 1932 (1, nr. 1)
H.T. Meijering: okt. 1932 (1, nr. 1)
H. Mulderije: okt. 1932 (1, nr. 1)
H.J. v.d. Munnik: okt. 1932 (1, nr. 1)
P. Nomes: okt. 1932 (1, nr. 1)
H.J.W. v.d. Poel: okt. 1932 (1, nr. 1)
A. van Rhijn: okt. 1932- jan. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 4)
H. Sap: okt. 1932 (1, nr. 1)
namen van medewerkers worden uitsluitend vermeld in de nummers van okt. 1932 (1, nr. 1) en van januari 1942 (10, nr. 4)
van de namen die in beide nummers voorkomen is aangenomen dat ze gehele tussenperiode medewerker waren, van de overigen is uitsluitend het nummer waarin zij genoemd worden vermeld
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
gedurende de Tweede Wereldoorlog verscheen van tijd tot tijd Mededelingen van de Protestantsch-Christelijke Reclasseringsvereeniging hetgeen de jaargangtelling van Orgaan min of meer voortzette
va Naar het Licht
Autopsie:
RANB: okt. 1932-dec. 1942 (1, nr. 1-11, nr. 3)
ontbreekt: okt. 1941-dec. 1941 (10, nr. 1-3)
VUA: okt. 1932-dec. 1942 (1, nr. 1-11, nr. 3)
okt. 1945-juli 1948 (14, nr. 1-16, nr. 10)
ontbreekt: jan. 1946 (14, nr. 4), apr./mei 1946 (14, nr. 7/8), juli 1948 (16, nr. 10)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-