BNPP

Orgaan van den Bond van Jongelingsvereen. op Geref. Grondslag

Ondertitel:
-
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1 apr. 1946-30 nov. 1946 (1 nr. 1-1 nr. 15)
Eigenaar:
Nederlandsche Bond van Vrijgemaakte Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
Uitgever:
Nederlandsche Bond van Vrijgemaakte Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
Drukker:
Firma L.G. Huyskes, Enschede
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
2 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
4,00 p/j, niet-leden 5,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Jac. G. van Oord: 1 apr. 1946-30 nov. 1946 (1 nr. 1-1 nr. 15)
H. Kruiselbrink: 1 apr. 1946- 30 nov. 1946 (1 nr. 1-1 nr. 15)
B.D. Elzinga: 1 apr. 1946- 30 nov. 1946 (1 nr. 1-1 nr. 15)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Gereformeerd Jeugdleven
va: Calvinistisch Jongelingsblad. Orgaan van den Ned. Bond van (vrijgemaakte) Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, 1946-1979
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-