BNPP

het Orgaan van den Bond van Nederlandsche Predikanten

Ondertitel:
-
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
15 mrt. 1919-juli/aug. 1988 (1, nr. 1-65, nr. 6)
niet verschenen van juli 1940-juni 1945
Eigenaar:
Bond van Nederlandsche Predikanten, 's-Gravenhage
sep. 1987 (64, nr. 7): Bond van Nederlandsche Predikanten, Utrecht
Uitgever:
Bond van Nederlandsche Predikanten, 's-Gravenhage
sep. 1987 (64, nr. 7): Bond van Nederlandsche Predikanten, Utrecht
Drukker:
Drukkerij H.J. Smits, Utrecht
(in jaarverslag 1987 vermeld: Drukkerij De Boer-Cuperus BV, Utrecht)
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
II
15 feb. 1922 (4, nr. 1): I
15 feb. 1926 (8, nr. 1): II
15 feb. 1927 (9, nr. 1): I
22 jan. 1929 (11, nr. 1): II
jan. 1934 (16, nr. 1): I
jan. 1935 (17, nr. 1): II
jan. 1938 (20, nr. 1): I
jan. 1939 (21, nr. 1): II
jan. 1940 (22, nr. 1): I
jan. 1948 (25, nr. 1): II
feb. 1949 (26, nr. 2): I
jan. 1957 (34, nr. 1): II
jan. 1958 (35, nr. 1): I
jan. 1960 (37, nr. 1): II
jan. 1963 (40, nr. 1): I
jan. 1965 (42, nr. 1): II
jan. 1971 (48, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
oplage=± aantal leden van de Bond
mrt. 1919: 800
dec. 1919: 1100
1920: 1211
15 mrt. 1926 (8, nr. 2): 1073
mrt./apr. 1929 (11, nr. 3/4): 1005
1941: 1074
1942: 1062
apr./mei 1957 (34, nr. 4/5): 1644
apr. 1962 (39, nr. 4): 1882
mrt. 1967 (44, nr. 3): 2106
mrt. 1972 (49, nr. 3): 2316
mrt. 1977 (54, nr. 3): 2491
apr. 1982 (59, nr. 4): 2703
mrt. 1988 (65, nr. 3): 2868
Prijzen:
gratis voor leden van de Bond
abonnement als niet-lid alleen mogelijk voor predikantsweduwen voor 5,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D. Boer: 15 mrt. 1919-nov. 1945 (1, nr. 1-22, nr. 4)
Hoofdbestuur van de Bond: jan. 1946- juli/aug. 1988 (23, nr. 1-65, nr. 6)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1939 (21, nr. 11): D. Boer t.g.v. zijn 60e verjaardag
Bibliografische gegevens:
va: Predikant en Samenleving met doorlopende jaargangnummering
Autopsie:
KB: 15 mrt. 1919-juni 1940 (1, nr. 1-22, nr. 6) en juli 1945-juli/aug. 1988 (22, nr. 1-65, nr. 6)
ontbreekt: 15 juni 1924 (6, nr. 5)
dec. 1945 (22, nr. 5)
aug. 1947 (24, nr. 8)
jan. 1949 (26, nr. 1): jan.1988-feb. 1988 (64, nr. 11-65, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-