BNPP

het Ouderlingenblad

Ondertitel:
maandschrift ten dienste van hen die de Gereformeerde Kerken in het ambt dienen
sep. 1963 (41, nr. 481): maandblad voor ambtsdragers van de Gereformeerde Kerken
okt. 1976 (54, nr. 634): maandblad voor ouderlingen en andere pastorale werkers in de Gereformeerde Kerken
sep. 1990 (68, nr. 787): maandblad voor ouderlingen en andere pastorale werkers
sep. 1996 (74, nr. 853): maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
1 mei 1922-heden=juli/aug. 1997 (1, nr. 1-74, nr. 863)
Eigenaar:
-
Uitgever:
J.B. van den Brink en Co., Zutphen
mrt. 1970 (47, nr. 559): J.B. van den Brink en Co., Lochem
sep. 1996 (74, nr. 853): Wilco, Amersfoort
Drukker:
J.B. van den Brink en Co., Zutphen
mrt. 1970 (47, nr. 559): J.B. van den Brink en Co., Lochem
sep. 1996 (74, nr. 853): Wilco, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Zutphen
mrt. 1970 (47, nr. 559): Lochem
sep. 1996 (74, nr. 853): Amersfoort
Frequentie:
1x p/m
gedurende Wereldoorlog II onregelmatig: mei 1942-sep. 1943 (21): 14 x, dec. 1943-aug. 1944 (22): 9 x, aug. 1945-aug. 1946 (23): 13 x
Omvang:
II
sep. 1990 (68, nr. 787): III
Formaat:
B
Oplage:
okt. 1976 (54, nr. 634): ± 9000
Prijzen:
3,00 p/j
1 juli 1922 (1, nr. 3): 3,00 p/j, buitenland 3,50 p/j, Ned. Indië 3,24 p/j
sep. 1951 (29, nr. 337): 3,60 p/j, buitenland 4,00 p/j
sep. 1964 (42, nr. 493): 4,00 p/j
sep. 1969 (47, nr. 553): 5,90 p/j
sep. 1974 (52, nr. 611): 9,00 p/j, collectief abonnement 8,00 p/j
sep. 1979 (57, nr. 666): 15,00 p/j, collectief abonnement 14,00 p/j, losse nummers 2,80
sep. 1984 (62, nr. 721): 19,50 p/j, collectief abonnement 18,30 p/j, losse nummers 3,80
sep. 1989 (67, nr. 776): 22,75 p/j, collectief abonnement 21,50 p/j, losse nummers 4,00
sep. 1994 (72, nr. 831): 28, 25 p/j, collectief abonnement 26,50 p/j, losse nummers 4,75
sep. 1996 (74, nr. 853): 30,00 p/j, collectief abonnement 28,25 p/j, losse nummers 4,90
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
G.Chr. Aalders: 1 mei 1922-sep. 1958 (1, nr. 1-36, nr. 421)
H. Bouwman: 1 mei 1922-feb. 1933 (1, nr. 1-11, nr. 130)
T. Hoekstra: 1 mei 1922-feb. 1936 (1, nr. 1-14, nr. 166)
H.H. Kuyper: 1 mei 1922-juni 1945 (1, nr. 1-23, nr. 264)
G.M. den Hartogh: mei 1934-apr. 1959 (13, nr. 145-36, nr. 428)
K. Dijk: mei 1937-sep. 1958 (16, nr. 181-36, nr. 421)
D. Nauta: juli 1945-juli/aug. 1993 (24, nr. 265-70, nr. 819)
J.T. Bakker: sep. 1958-sep. 1969 (36, nr. 421-47, nr. 553)
J.H. Bavinck: sep. 1958-sep. 1964 (36, nr. 421-42, nr. 493)
C. van der Woude: jan. 1964-sep. 1975 (41, nr. 485-53, nr. 622)
W.D. Jonker: okt. 1969-sep. 1971 (47, nr. 554-49, nr. 577)
J. Firet: okt. 1969-feb. 1974 (47, nr. 554-51, nr. 605)
K.A. Schippers: feb. 1974-heden (51, nr. 605-74, nr. 863)
H. Hogenhuis: mei 1975-sep. 1993 (52, nr. 619-71, nr. 820)
G. Heitink: mei 1975-heden (52, nr. 619-74, nr. 863)
D. de Jong-Bakker: okt. 1980- sep. 1991 (58, nr. 678-69, nr. 798)
C.A. Boonstra: nov. 1984-heden (62, nr. 723-74, nr. 863)
J.J. Ploeger-Grotegoed: mei 1990-dec. 1996 (67, nr. 784-74, nr. 856)
M. Kat-van Vulpen: juli/ aug. 1992-heden (69, nr. 808-74, nr. 863)
G.L. Goedhart: okt. 1993-heden (71, nr. 821-74, nr. 863)
J.J. de Lange: okt. 1995-heden (73, nr. 843-74, nr. 863)
A. Romein: nov. 1995-heden (73, nr. 844-74, nr. 863)
Medewerkers:
T. Ferwerda: 1 mei 1922-juni 1945 (1, nr. 1-23, nr. 264)
A. de Geus: 1 mei 1922-1 jan. 1929 (1, nr. 1-7, nr. 81)
J.J. Miedema: 1 mei 1922- jan. 1937 (1, nr. 1-15, nr. 177)
J.H. Telkamp: 1 mei 1922-juni 1947 (1, nr. 1-24, nr. 286)
J. Waterink: 1 mei 1922-sep. 1953 (1, nr. 1-31, nr. 361)
J. Dijk: 1 mei 1922-feb. 1948 (1, nr. 1-25, nr. 294)
A.J.L. van Beeck Calkoen: 1 juni 1922-juli 1949 (1, nr. 2-26, nr. 311)
F.W. Grosheide: juni 1945-sep. 1953 (23, nr. 264-31, nr. 361)
Speciale nummers:
okt. 1934 (13, nr. 150): de Afscheiding
sep. 1971 (49, nr. 577): themanummer over `De Ambtsdrager'
sep. 1975 (53, nr. 622): themanummer over `de ouderling'
okt. 1975 (53, nr. 623): themanummer over `Het Avondmaal'
dec. 1975 (53, nr. 625): themanummer over `het dorp'
feb. 1976 (53, nr. 627): themanummer over `het ambt'
apr. 1976 (53, nr. 629): godsdienstige beleving
juni 1976 (53, nr. 631): plannen maken in de gemeente
okt. 1976 (54, nr. 634): huwelijk en gezin
feb. 1977 (54, nr. 638): het gebed
apr. 1977 (54, nr. 640): geloofservaring en leeftijd
juni 1977 (54, nr. 642): tucht - omzien naar elkaar
sep. 1977 (55, nr. 644): wat wordt er van de ouderling verwacht?
nov. 1977 (55, nr. 646): op eigen benen
jan. 1978 (55, nr. 648): predikant en kerkeraad
mrt. 1978 (55, nr. 650): geloven in soorten
apr. 1978 (55, nr. 651): samenspel ouderlingen en diakenen
juni 1978 (55, nr. 653): de gemeente als leergezelschap
sep. 1978 (56, nr. 655): ambts-drager
nov. 1978 (56, nr. 657): politiek in het beroepingswerk
jan. 1979 (56, nr. 659): de Missionaire gemeente
mrt. 1979 (56, nr. 661): sterven en toekomstverwachting
mei 1979 (56, nr. 663): bijbel en bijbelgebruik
juli/aug. 1979 (56, nr. 665): een solidaire gemeenschap
sep. 1979 (57, nr. 666): nieuw in het ambt
nov. 1979 (57, nr. 668): de opbouw van de gemeente
jan. 1980 (57, nr. 670): van doop naar avondmaal
mrt. 1980 (57, nr. 672): tussen vijftien en vijfentwintig
mei 1980 (57, nr. 674): belijdenisgeschriften
juli/aug. 1980 (57, nr. 676): kerk en kernbewapening
sep. 1980 (58, nr. 677): wegwijzer voor de ouderling
nov. 1980 (58, nr. 679): pastoraat, diakonaat en de maatschappelijke situatie
jan. 1981 (58, nr. 681): gehuwd en ongehuwd
mrt. 1981 (58, nr. 683): in wat voor wereld leeft de kerk?
mei 1981 (58, nr. 685): geloof en gezondheid
juli/aug. 1981 (58, nr. 687): kerk in de binnenstad
sep. 1981 (59, nr. 688): werkplaats gemeente
nov. 1981 (59, nr. 690): met de bijbel in handen
jan. 1982 (59, nr. 692): geloofsbeleving
mrt. 1982 (59, nr. 694): praten over de taak van de predikant
mei 1982 (59, nr. 696): naar de kracht van elk lid
juli/aug. 1982 (59, nr. 698): de ouderling aan het woord
sep. 1982 (60, nr. 699): de ouderling in gesprek
nov. 1982 (60, nr. 701): omgaan met pluraliteit
jan. 1983 (60, nr. 703): werkloosheid
mrt. 1983 (60, nr. 705): heb ik het niet goed gedaan?
mei 1983 (60, nr. 707): oudere gemeenteleden
juli/aug. 1983 (60, nr. 709): ouderling onder de mensen
sep. 1983 (61, nr. 710): ouderling zijn
nov. 1983 (61, nr. 712): belijdenis en belijden
jan. 1984 (61, nr. 714): beweging in de kerk
mrt. 1984 (61, nr. 716): samen op weg
mei 1984 (61, nr. 718): kinderen en avondmaal
juli/aug. 1984 (61, nr. 720): nieuwe inzichten van de theologie
sep. 1984 (62, nr. 721): ouderling worden - ouderling zijn
nov. 1984 (62, nr. 723): pastoraat met het oog op de vrede
jan. 1985 (62, nr. 725): leiding geven in de gemeente
mrt. 1985 (62, nr. 727): samen vieren
mei 1985 (62, nr. 729): grensgangers
juli/aug. 1985 (62, nr. 731): medewerkers op maandag
okt. 1985 (63, nr. 733): ik...ouderling
dec. 1985 (63, nr. 735): lijden
feb. 1986 (63, nr. 737): kerkverlating
apr. 1986 (63, nr. 739): huisbezoek
juni 1986 (63, nr. 741): als je je verstand gebruikt
juli/aug. 1986 (63, nr. 742): nieuwe wegwijzer voor de ouderling
okt. 1986 (64, nr. 744): opvoeden vanuit de doop
dec. 1986 (64, nr. 746): spreken over sterven
feb. 1987 (64, nr. 748): liturgie en pastoraat
apr. 1987 (64, nr. 750): de kerk en de moderne media
juni 1987 (64, nr. 752): kerk en onderwijs
sep. 1987 (65, nr. 754): met de mensen praten over ...
nov. 1987 (65, nr. 756): spiritualiteit
dec. 1987 (65, nr. 757): ten afscheid... (van prof.dr. D. Nauta)
jan. 1988 (65, nr. 758): geloofsbeleving en spiritualiteit
mrt. 1988 (65, nr. 760): ik geloof in Jezus Christus
mei 1988 (65, nr. 762): groepspastoraat
juli/aug. 1988 (65, nr. 764): waken met bestek
okt. 1988 (66, nr. 766): het werk van de ouderling
dec. 1988 (66, nr. 768): leven met een handicap
feb. 1989 (66, nr. 770): thuis in een tehuis
apr. 1989 (66, nr. 772): ouderen in de samenleving
juni 1989 (66, nr. 774): verslaving als vraag aan de gemeente
juli/aug. 1989 (66, nr. 775): visies op de kerk
okt. 1989 (67, nr. 777): ouderling - is het te doen?
dec. 1989 (67, nr. 779): kerk in Oost-Europa
feb. 1990 (67, nr. 781): geweten en pastoraat
apr. 1990 (67, nr. 783): het is niet meer vanzelfsprekend
juni 1990 (67, nr. 785): waar zijn de gemeenteleden?
juli/aug. 1990 (67, nr. 786): over God gesproken
okt. 1990 (68, nr. 788): de ouderling als tussenfiguur
dec. 1990 (68, nr. 790): toekomstverwachting
feb. 1991 (68, nr. 792): samen op weg, een tussenstand
apr. 1991 (68, nr. 794): van generatie tot generatie
mei 1991 (68, nr. 795): met de traditie op weg naar de toekomst
juli/aug. 1991 (68, nr. 797): wegwijzer
juni/juli 1991 (68, nr. 797): register bij 68e jaargang
okt. 1991 (69, nr. 799): zin in het leven?
feb. 1992 (69, nr. 803): oecumene
apr. 1992 (69, nr. 805): vragen rondom de doop
juni 1992 (69, nr. 807): verkondiging of viering? verschuivingen in de liturgie
juli/aug. 1992 (69, nr. 808): communicatie in de gemeente
okt. 1992 (70, nr. 810): bidden
dec. 1992 (70, nr. 812): nieuwe vormen van Christelijke gemeenschap
feb. 1993 (70, nr. 814): pastoraat tussen vergelding en vergeving
apr. 1993 (70, nr. 816): de weg van de vernieuwing
juni 1993 (70, nr. 818): veranderende levenspatronen
juli/ aug. 1993 (70, nr. 819): nieuwe kerkorde in ontwerp
juli/aug. 1993 (70, nr. 819): thematisch overzicht 70e jaargang
okt. 1993 (71, nr. 821): en nu de wijk in...
dec. 1993 (71, nr. 823): Kerk en Israël
feb. 1994 (71, nr. 825): jongeren: aandacht van de kerkeraad
apr. 1994 (71, nr. 827): gemeenteopbouw-beleid gemaakt
juni 1994 (71, nr. 829): ambt onder druk
juli/aug. 1994 (71, nr. 830): rituelen op scharnierpunten van het leven
okt. 1994 (72, nr. 832): huisbezoek - je staat ervoor
dec. 1994 (72, nr. 834): geloven in het openbaar&thematisch overzicht 71e jaargang
feb. 1995 (72, nr. 836): zijn we bezig met het echte probleem?
apr. 1995 (72, nr. 838): rouw meedragen
juni 1995 (72, nr. 840): de kerkeraad en de diaconale gemeente
juli/aug. 1995 (72, nr. 841): wegwijzer
juli/aug. 1995 (72, nr. 841): register&thematisch overzicht jaargang 72
okt. 1995 (73, nr. 843): en de inhoud dan...?
dec. 1995 (73, nr. 845): bronnen van spiritualiteit
feb. 1996 (73, nr. 847): wie is Jezus voor ons?
apr. 1996 (73, nr. 849): gestalten van geloven
juni 1996 (73, nr. 851): de preek en de opbouw van de gemeente
juli/aug. 1996 (73, nr. 852): handreiking&thematisch overzicht jaargang 73
okt. 1996 (74, nr. 854): ouderlingen zijn er in soorten
feb. 1997 (74, nr. 858): kerkvisitatie-extra
apr. 1997 (74, nr. 860): kleine gemeente - wat nu?
juni 1997 (74, nr. 862): hoe goed gaat het met Nederland?
juli/aug. 1997 (74, nr. 863): werken met een beleidsplan&thematisch overzicht jaargang 74
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
TUKOS: 1 mei 1922-juli/aug. 1992 (1, nr. 1-68, nr. 797)
VUA: sep. 1990-juli/aug. 1997 (68, nr. 787-74, nr. 863)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-