BNPP

de Reflector

Ondertitel:
huis- en schoolorgaan van het Zendingsseminarie van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
zd 1962-mei 1970 (nr. 1-nr. 19)
Eigenaar:
Zendingscentrum, Baarn
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
onregelmatig
1-4 x p/j ;
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H. Bergema (eindredacteur): zd 1962-mei 1967 (1, nr. 1-zj, nr. 14)
J.A.C. Rullmann (redactiesecretaris): zd 1962-dec. 1967 (1, nr. 1-zj, nr. 15)
na dec. 1967 worden geen namen van redacteuren vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
de nummering is inconsistent: in 1962 verschenen 1, nr. 1-1, nr. 3, in 1963 verschenen 2, nr. 1-2, nr. 3 en 2, nr. 5
2, nr. 4 is nooit verschenen
vanaf juni 1964 tot mei 1970 volgt een telling zonder jaargangen: nr. 8-nr. 19
niet verder verschenen
Autopsie:
VUA cpl ;
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-