BNPP

Schering en Inslag

Ondertitel:
een uitgave van de Stichting vorming en scholing (E.V.P.)
1990 (3, nr. 2): een uitgave van de Stichting vorming en scholing `Evangelie en Samenleving'
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
Eigenaar:
Stichting vorming en scholing, 's-Gravenhage
Uitgever:
Stichting vorming en scholing, 's-Gravenhage
Drukker:
1989 (1, nr. 3): drukkerij De Graaf, Bussum
1990 (3, nr. 2): drukkerij Walden, Bussum
1992 (5, nr. 2): drukkerij Reprowinkel, Bussum
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
II
1993: III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
20,00 p/j, losse nummers 6,00
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Bulens: 1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
H. Maurink: 1988-1990 (1, nr. 1-3, nr. 1)
J. Loosman (hoofdredacteur): 1988-1990 (1, nr. 1-3, nr. 1)
S. Scheltinga: 1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
Y.E. de Visser: 1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
A. Vrijmoeth: 1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
K. Loonstra: 1990-1995 (3, nr. 2-8, nr. 1)
J. van Haeringen: 1990-1995 (3, nr. 2-8, nr. 1)
J. Loosman: 1990-1995 (3, nr. 2-8, nr. 1)
F. Vermeulen: 1991-1995 (4, nr. 2-8, nr. 1)
jongerenredactie: T. Braadt: 1993-1995 (6, nr. 1-8, nr. 1)
G. de Graaf: 1993-1995 (6, nr. 1-8, nr. 1)
H. de Groot: 1993-1995 (6, nr. 1-8, nr. 1)
J. Versluys: 1993-1995 (6, nr. 1-8, nr. 1)
D. de Visser: 1993-1995 (6, nr. 1-8, nr. 1)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1989 (2, nr. 1): Politieke Inspiratie
1989 (2, nr. 3): Technologische Ontwikkeling
1989 (2, nr. 4): Technologische Ontwikkeling (II)
1990 (3, nr. 1): Evangelie en Politiek
1990 (3, nr. 3): Evangelie en Politiek (een vervolg)
1990 (3, nr. 4): Europa in de negentiger jaren I
1991 (4, nr. 1): Europa in de negentiger jaren II
1991 (4, nr. 2): Honderd jaar na 1891 I
1991 (4, nr. 3): Honderd jaar na 1891 II
1991 (4, nr. 4): Europa in de negentiger jaren III
1992 (5, nr. 2): Om een geloofwaardig getuigenis
1992 (5, nr. 3/4): Het conciliair proces...waartoe?
1993 (6, nr. 1): Een naam en een gezicht (manifestatie 8 mei 1993)
1993 (6, nr. 2): Arbitrage en Arbeidsrecht
1993 (6, nr. 3/4): Het verhaal dat moet worden doorgegeven
1994 (7, nr. 3): Landbouw, nu en straks (III)
1994 (7, nr. 4): 30 jaar Christelijk Cultureel Studiecentrum
1995 (8, nr. 1): Tot Besluit (1988 t/m 1995) (inhoudsopgave)
Bibliografische gegevens:
de nummers zijn niet gedateerd
niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: 1988-1995 (1, nr. 1-8, nr. 1)
ontbreekt: 7, nr. 1, 2
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-