BNPP

de Strijdende Kerk

Ondertitel:
veertiendaagsch orgaan ter voorlichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland
7 juli 1962 (19, nr. 431): veertiendaags orgaan van de stichting Gemeente-toerusting
23 jan. 1965 (21, nr. 1): orgaan van de stichting gemeente-toerusting
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1 oktober 1945-20 maart 1965 (1, nr. 4-21, nr. 4)
Eigenaar:
Stichting voor Publiciteit en Voorlichting der Gereformeerde Kerken in Nederland
6 nov. 1954 (10, nr. 232): Stichting De Strijdende Kerk
7 juli 1962 (19, nr. 431): Stichting Gemeente-toerusting
Uitgever:
Stichting voor Publiciteit en Voorlichting der Gereformeerde Kerken in Nederland
27 okt. 1945 (1, nr. 2): J. Niemeijers Uitgeversmaatschappij te Groningen
Drukker:
J. Niemeijers Uitgeversmaatschappij te Groningen
27 okt. 1945 (1, nr. 2): R. Hazewinkel Jzn's Uitgeversmaatschappij NV, Groningen
25 okt. 1952 (9, nr. 180): Dijkstra's Drukkerij NV, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
28 okt. 1950 (7, nr. 128): III
25 okt. 1952 (9, nr. 180): V
23 okt. 1954 (10, nr. 231): III
21 jan. 1956 (11, nr. 263): II
13 okt. 1956 (12, nr. 282): V
4 okt. 1958 (13, nr. 334): I
18 okt. 1958 (14, nr. 335): III
28 nov. 1958 (15, nr. 364): II
15 okt. 1960 (17, nr. 386): III
18 nov. 1961 (18, nr. 414): II
7 juli 1962 (19, nr. 431): III
4 jan. 1964 (20, nr. 1): II
Formaat:
C
1 nov. 1954 (3, nr. 53): D
28 okt. 1950 (7, nr. 128): C
Oplage:
11 mei 1946 (1, nr. 16): 55000
28 apr. 1952 ( 8, nr. 166): 20230
Prijzen:
2,50 p/j
25 okt. 1952 (9, nr. 180): 2,80 p/j
23 okt. 1954 (10, nr. 231): 3,50 p/j
11 jan. 1958 (12, nr. 315): 4,50 p/j
7 juli 1962 (19, nr. 431): 6,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
G. Toornvliet (eindredacteur): 1 okt. 1945-23 juni 1962 (1, nr. 1-19, nr. 430)
W.F. de Gaay Fortman: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
C.A. van Peursen: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
C. Sanders: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
D. Schaafsma: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
G. Toornvliet: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
A.Vos: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
Redactieraad: B.J. Aalbers: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
O. Jager: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
H.M. Kuitert: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
G. Lugtigheid: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
E. Pijlman: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
W.G. Scheeres: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
J. Slomp: 7 juli 1962-21 dec. 1963 (19, nr. 431-19, nr. 26)
Chr. W.J. Teeuwen: 7 juli 1962-20 juni 1964 (19, nr. 431-20, nr. 13)
G.R. Visser: 7 juli 1962-18 jan. 1964 (19, nr. 431-20, nr. 2)
H. Volten: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
S. Wageman: 7 juli 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 431-21, nr. 4)
C.P. Engel: 22 dec. 1962-20 mrt. 1965 (19, nr. 492 -21, nr.4)
P. Heinen: 23 mei 1964-20 mrt. 1965 (20, nr. 11-21, nr. 4)
J.M. van Minnen: 23 mei 1964-20 mrt. 1965 (20, nr. 11-21, nr. 4)
Medewerkers:
J. Dijk: 1 nov. 1947-12 feb. 1955 (3, nr. 53-10, nr. 239)
H. v.d. Elskamp: 1 nov. 1947-1 jan. 1955 (3, nr. 53-10, nr. 237)
G.M. den Hartogh: 1 nov. 1947-28 apr. 1951 (3, nr. 53-7, nr. 141)
W.J. Hommes: 1 nov. 1947-23 juni 1962 (3, nr. 53-19, nr. 431)
A.M. Lindeboom: 1 nov. 1947-23 okt. 1954 (3, nr. 53-10, nr. 232)
N.H. Ridderbos: 1 nov. 1947-1 mei 1948 (3, nr. 53-3, nr. 66)
D. Scheele: 1 nov. 1947-23 okt. 1954 (3, nr. 53-10, nr. 232)
R. Valkema: 1 nov. 1947-23 okt. 1954 (3, nr. 53-10, nr. 232)
H. Volten: 1 nov. 1947-24 jan. 1947 (3, nr. 53-14, nr. 342)
H.N. Ridderbos: 15 mei 1948-6 nov. 1954 (3, nr. 67-10, nr. 232)
I. A. Diepenhorst: 28 okt. 1950-1 nov. 1958 (7, nr. 128-14, nr. 336)
N. Buffinga: 11 nov. 1950- 3 apr. 1954 (7, nr. 129-9, nr. 217)
A. Broek: 17 feb. 1951-23 juni 1962 (7, nr. 136-19, nr. 431)
L.W.G. Scholten: 17 feb. 1951-23 juni 1962 (7, nr. 136-19, nr. 326)
G. Lugtigheid: 23 okt. 1954-23 juni 1962 (10, nr. 231-19, nr. 326)
O. Jager: 23 okt. 1954-23 juni 1962 (10, nr. 231-19, nr. 326)
P.J.O. de Bruijne: 20 nov. 1954-29 sep. 1956 (10, nr. 233-12, nr. 282)
C. Sanders: 20 nov. 1954-29 sep. 1956 (10, nr. 233-12, nr. 282)
Chr. W.J. Teeuwen: 3 mrt. 1956-23 juni 1962 (11, nr. 266-19, nr. 326)
J. Das: 31 mrt. 1956-23 juni 1962 (11, nr. 268- 19, nr. 326)
J.M. van Minnen: 31 mrt. 1956-23 juni 1962 (11, nr. 268-19, nr. 326)
C. Eenhoorn: 7 juli 1956-23 juni 1962 (11, nr. 275-19, nr. 326)
Joh. C. Brussaard: 25 jan. 1958-23 juni 1962 (12, nr. 316-19, nr. 326)
D. Schaafsma: 25 jan. 1958-23 juni 1962 (12, nr. 316-19, nr. 326)
A. Vos: 25 jan. 1958-23 juni 1962 (12, nr. 316-19, nr. 326)
Th. Booij: 21 feb. 1959- 23 juni 1962 (14, nr. 344 -19, nr. 326)
Speciale nummers:
16 mrt. 1946 (1, nr. 11 en 1, nr. 12): Synodenummer
12 okt. 1946 (2, nr. 26/27): Synodenummer
13 nov. 1948 (4, nr. 79/80): Oosterbeeknummer (over een samenspreking van een aantal synodale en vrijgemaakte broeders in de Pietersberg op 4-6 oktober 1948)
19 jan. 1949 (5, nr. 84/85): Oosterbeek II
1 okt. 1949 (5, nr. 101/102): Synodenummer 1
22 okt. 1949 (6, nr. 103/104): Synodenummer 2
19 nov. 1949 (6, nr. 105/106): Synodenummer 3
10 mrt. 1950 (6, nr. 114/115): Synodenummer
20 jan. 1950 (7, nr. 134): Special over de Kerk
3 feb. 1950 (7, nr. 135): Special over Zielszorg
27 sep. 1952 (8, nr. 178): Synodenummer 1
11 okt. 1952 (8, nr. 179): Synodenummer 2
15 mei 1954 (9, nr. 219/220): Thema-nummer: Hoe worden wij levende Kerken?
26 juni 1954 (9, nr. 223/224): Thema-nummer: Apostolaat
14 aug. 1954 (9, nr. 226/227): Thema-nummer: De roeping van onze kerken in de samenleving van vandaag
15 aug. 1957 12, nr. 304/305): Thema-nummer: Woudschoten en Stromen van Kracht
23 aug. 1958 (12, nr. 330/331): Thema-nummer: Het Koninkrijk Gods
25 juli 1959 (14, nr. 355): Thema-nummer: Gesprek over de belijdenis
5 aug. 1961 (17, nrs. 407/408): Hervormd-gereformeerd
is hereniging nog mogelijk
26 mei 1962 (18, nrs. 428/429): Themanummer: Van Kerken tot Kerk (over Hervormd-gereformeerde toenadering)
4 aug. 1962 (19, nr. 432/433): Thema-nummer over de Woudschoten-conferentie 1962
31 aug. 1963 (19, nr. 458): Thema-nummer: Een veranderende kerk in een veranderende wereld
25 apr. 1964 (20, nr. 18/19): Thema-nummer: Tussen verstarring en verwarring
Bibliografische gegevens:
sgm Uitzicht en va Gemeente-toerusting
jaargang 16 is niet verschenen
in jaargang 19 eindigt de doorlopende nummertelling en in jaargang 20 begint een nummertelling per jaargang
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-