BNPP

Teokreet 1971/1972 (3, zd): Theocreet

Ondertitel:
blad van de teologiese fakulteit der R.U. te Groningen
zd 1971/1972 (3, zn): blad van de Theologische Faculteit
zd 1978/1979 (10, zn): Faculteit der Godgeleerdheid R.U. Groningen
dec. 1978 (10, zn): blad van de theologische faculteit rijksuniversiteit Groningen
okt. 1986 (18, zn): blad van de faculteit der Godgeleerdheid rijksuniversiteit Groningen
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
dec. 1969-mei 1988 (1, nr. 1-19, nr. 5)
Eigenaar:
Faculteit der Godgeleerdheid van de R.U. Groningen
Uitgever:
Faculteit der Godgeleerdheid van de R.U. Groningen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
onregelmatig, 1-8 maal per jaar
Omvang:
onregelmatig: I-III
Formaat:
B
Oplage:
200-300
Prijzen:
1,50 p/j
1972: 5,00 p/j
1974/75: 6,00 p/j
1977/78: gratis
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Bruins: 1969/70
P. Klijn: 1969/70
M. Kooistra: 1969/70
J. Koornstra: 1969/70
K. Labuschagne: 1969/70
I. van der Ree: 1969/70
R. Veldhuis: 1969/70
R. Witvoet: 1969/70
T. Baas: 1970/71
I. Rutgers: 1970/71
B. Nieuwenhuyse: 1970/71
D. van Zijll Langhout: 1970/71
Th.P. van Baaren: 1971/72
E. van Donselaar: 1971/72
H.J.W. Drijvers: 1971/72
Y.K. Galama: 1971/72
A. Heringa: 1971/72
J. Wit: 1971/72 en 1972/1973-okt. 1973
C. Labuschagne: 1972/1973-1973/1974
D. Wiersma: jan. 1973-okt. 1973
J. Goorhuis: 1972/ 73-okt. 1973
J. Meyerink: 1972/73-okt. 1973
J.H. Smit: 1972/73-okt. 1973
L. Leertouwer: dec. 1973-juni 1975
K. Bentveld: dec. 1973-sept. 1974
G. Koelman: dec. 1973-juni 1975
B. Oterdoom: dec. 1973-sept. 1974
H. Pals: mrt/apr. 1974- sept. 1974
W. Steeneker: sept. 1974-jan. 1977
T. van Asperen: nov. 1974-jan. 1977
A. Breunese: nov. 1974
R. Huisman: nov. 1974-dec. 1974
H. ten Napel: nov. 1974-jan. 1977
B. Hoedemaker: okt. 1975-eind 1977/78
W. Reinders: okt. 1975-mrt. 1977
H. Siebrand: okt. 1975-mrt.1977
H. Siebrand (eindredacteur): mrt. 1977-dec. 1977
J. Woltinge: okt. 1975-mrt.1977
P. Hofstede: mrt. 1977-1981/82
Y. Luinenburg: mrt. 1977-1979/80
P.Post: mrt. 1977-1981/82
S. Lange: mrt. 1976/77-okt. 1979
J. Boersma: nov. 1976-dec. 1980
L. v.d. Bosch: eind 1977/78-okt. 1979
P. Goedendorp: 1978/79-okt. 1980
M. Kroes: dec. 1979-mei 1981
G. Wiegers: jan. 1980
A. Anjewierden: mrt. 1980
F. Blaakmeer: mei 1980-1981/82
R. Schinkel: mei 1980-1981/82
B. Stigter: feb. 1981-1981/82
R. Benjamins: mrt. 1983-mei 1988
D. Gardenier: mrt. 1983-mei 1988
F. van Liere: mrt. 1983-mei 1983 S. Lub: mrt. 1983-dec. 1984
A. Santema: mrt. 1983- begin 1985
A. Bootsma: okt. 1983-feb. 1984
D. Bos: 1984/85-begin 1985
R. Benjamins: begin 1985-mei 1988
M. Euwema: begin 1985-juni 1986
N. van Wijk: dec. 1985-mei 1988
W. van Reijendam: 1985-feb. 1988
J. Hommes: 1985-mei 1987
G.J. Weessies 1985-mei 1987 (secretaris): okt. 1986-mei 1987
H.Havelaar: juni 1986-mei 1988
S.Hofstra: 1986-dec 1987
B.Bekius: feb. 1987
B.Bekius (secretaris): okt.1987-mei 1988
Th.van der Louw: feb.1987-mei 1988
H. Leegte, mei 1987-feb.1988
L.A. Hoedemaker: okt. 1987-mei 1988
B.P. Hofstede: okt. 1987-mei 1988
J. Huisman: okt. 1987-mei 1988
Y.B. Kuiper: okt. 1987-mei 1988
R. Veldhuis: okt. 1987-mei 1988
A.S. van der Woude: okt. 1987-mei 1988
P.van der Ploeg: mei 1988
W.Slob: mei 1988
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
feb. 1972: literair
jan. 1973: hermeneutiek
mei 1973: de maatschappelijke betrokkenheid van de theoloog
mrt./apr.: 1974 Escapisme en bevrijding
mei 1974: Uitslag Centrum Onderzoek Wetenschappelijk Onderwijs onderzoek (extra nummer)
mei 1974: literair
feb. 1975: Theologische visies
juni 1975: literair
apr. 1976: Literair mei 1977: Het ethisch reveil
dec. 1978: Theologie van Groningen
einde jg. 1978/79 Zondeval Special
dec. 1980: literair
mei 1984: feminisme en theologie
mrt. 1986: Dorothee Sölle
juni 1986: Van Baal en de stilte
okt. 1986: vrouwenstudies theologie
dec. 1986: het Holisme
feb. 1987: Christelijke literatuur
mei 1987: de persoon en het werk van prof. Th. P. van Baaren
okt. 1987: perikelen rond de kerkelijke ledenadministratie
dec. 1987: conciliair proces
feb. 1988: beginselen en toekomst van het Vrijzinnig Protestantisme
eind 1987/1988: extra nummer: lezing Jürgen Moltmann d.d. 27 mei 1988: `De mogelijke nucleaire catastrofe en waar is God' (19, nr. 5)
Bibliografische gegevens:
va: Appel
aangezien datering en nummering niet altijd en niet consistent plaatsvindt is deze grotendeels weggelaten
niet verder verschenen
Autopsie:
RUG: dec. 1969-mei 1988 (1, nr. 1-19, nr. 5)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-