BNPP

Vrijzinning Predikbeurtenblaadje

Ondertitel:
bevattende de godsdienstoefeningen bij de Waalsche, Remonstrantsche en Doopsgezinde gemeenten en den Nederlandschen Protestantenbond te Utrecht
7 jan. 1911 (25, nr. 1): bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de Remonstrantsche en Doopsgezinde gemeenten te Utrecht de afdeling Utrecht, Hilversum, Veenenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
14 jan. 1911 (25, nr. 2): bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de Remonstrantsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht en Hilversum en de afdeling Utrecht, Baarn, Hilversum, Veenenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
21 jan. 1911 (25, nr. 3): bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de Remonstrantsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht en Hilversum en de afdeling Hilversum, Maarssen, Veenenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
4 jan. 1912 (26, nr. 1): bevattende opgaaf van de godsdienstoefening bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum en Baarn en de afdeelingen Utrecht en Veenendaal van den Nederlandschen Protestantenbond
11 jan. 1913 (27, nr. 2): bevattende opgaaf van de godsdienstoefening bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Baarn en de afdeelingen Utrecht en Veenendaal van den Nederlandschen Protestantenbond
18 jan. 1913 (27, nr. 3): bevattende opgaaf van de godsdienstoefening bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort, Baarn en Woerden de afdeelingen Utrecht en Veenendaal van den Nederlandschen Protestantenbond
30 aug. 1913 (27, nr. 35): bevattende opgaaf van de godsdienstoefening bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Woerden en de afdeelingen Utrecht en Veenendaal van den Nederlandschen Protestantenbond
3 jan. 1914 (28, nr. 1): bevattende opgaaf van de godsdienstoefening bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Baarn en de afdeelingen Utrecht, Baarn, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
2 jan. 1915 (29, nr. 1): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Baarn en de afdeelingen Utrecht, Baarn, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
6 apr. 1907-31 dec. 1921 (20, nr. 14-36, nr. 52)
Eigenaar:
Nederlandse Protestantenbond, afdeling Utrecht
Uitgever:
J.van Druten, Utrecht
Drukker:
El. Drukkerij `de Industrie', Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
V
1910 (23): VI
Formaat:
B
Oplage:
± 1000
Prijzen:
1,00 p/j
per post 1,50 p/j, losse nummers 0,02
4 jan. 1919 (33, nr. 1): 1,50 p/j, per post 2,00 p/j, losse nummers 0,03
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
L.N. de Jong: 6 apr. 1907-31 dec. 1909 (20, nr. 14-23, nr. 52)
H.L. Oort: 1 jan. 1910-30 dec. 1912 (24, nr. 1-26, nr. 52)
van 4 jan. 1913-30 juli 1921 worden geen namen van redacteuren in het colofon genoemd (vermoedelijk) O. Genony: 4 jan. 1913-30 juli 1921 (27, nr. 1-36, nr. 31)
O. Genony: 30 juli 1921-15 juli 1922 (36, nr. 31-37, nr. 29)
J.C. Pool: 30 juli 1921-31 dec. 1921 (36, nr. 31-36, nr. 52)
J.F.C. Poldervaart: 30 juli 1921-31 dec. 1921 (36, nr. 31-36, nr. 52)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
20 mei 1916 (30, nr. 21): bijlage Verslag der Ver. Van Vrijzinnig Herv. `Godsdienst en Vrijheid' te Utrecht over 1 april 1915 tot 1 apr. 1916
Bibliografische gegevens:
vv: Predikbeurten van de Waalsche, Remonstrantsche en Doopsgezinde gemeente en van den Nederlandschen Protestanten Bond te Utrecht
va Vrijzinning Predikbeurtenblad
de jaargangen 22 en 34 zijn overgeslagen
Autopsie:
GAU: 6 apr. 1907-31 dec. 1921 (20, nr. 14-36, nr. 52) ontbreekt: 28 sep. 1907 (20, nr. 39)
15 apr. 1911 (25, nr. 15)
27 mei 1911 (25, nr. 21)
1 juli 1911 (25, nr. 26)
12 aug. 1911 (25, nr. 32)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-