BNPP

Vrijzinning Predikbeurtenblad

Ondertitel:
officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde Gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Baarn en de afdelingen Utrecht, Maarssen, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
14 jan. 1922 (37, nr. 2): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de bij de Waalsche gemeente te Utrecht, de Doopsgezinde gemeente te Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Baarn, de Evangelisch Luth. Gemeenten te Amersfoort en Baarn en de afdeelingen Utrecht, Maarssen, Vianen, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
5 apr. 1924 (39, nr. 14): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Evangelisch Luthersche gemeenten te Amersfoort en Woerden en de Afdeelingen Utrecht, Maarssen, Vianen, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond
3 jan. 1925 (40, nr. 1): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Bevattende opgaaf van de godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Evangelisch Luthersche gemeenten te Amersfoort en Woerden en de Afdeelingen Utrecht, Maarssen, Vianen, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond en de Afdelingen Utrecht en Woerden van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden
25 sep. 1926 (41, nr. 39): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Bevattende opgaaf van de Godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde Gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Remonstrantsche Gemeente te Utrecht, de Evangelisch Luthersche gemeenten te Amersfoort en Woerden, de Afdeelingen Utrecht, Maarssen, Vianen, Veenendaal en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond en de Afdelingen Utrecht, Amersfoort en Woerden van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden
22 jan. 1927 (42, nr. 4): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende de opgaaf van de Godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde Gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Remonstrantsche Gemeente te Utrecht, de Evangelisch Luthersche gemeenten te Amersfoort en Woerden, de Afdeelingen Utrecht, Harderwijk, Maarssen, Veenendaal, Vianen en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond en de Afdelingen Utrecht, Amersfoort en Woerden van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden
5 feb. 1927 (42, nr. 6): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende de opgaaf van de Godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde Gemeenten te Utrecht, Hilversum en Amersfoort, de Remonstrantsche Gemeente te Utrecht, de Evangelisch Luthersche gemeenten te Amersfoort en Woerden, de Afdeelingen Utrecht, Harderwijk, Maarssen, Veenendaal, Bilthoven, Vianen en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond en de Afdelingen Utrecht, Amersfoort en Woerden van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden
11 apr. 1936 (51, nr. 15): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond bevattende de opgaaf van de Godsdienstoefeningen bij de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht, de Remonstrantsche Gemeente Utrecht, de Afdeeling Utrecht der Vrijzinnig Luthersen, en de Afdeeling Utrecht, Bilthoven en Zeist van den Nederlandschen Protestantenbond en de Afdeeling Utrecht van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden
18 apr. 1936 (51, nr. 16): officieel orgaan van de Afdeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Bevattende opgave van de Godsdienstoefeningen bij de Afdeling Utrecht, Baarn, Bilthoven, Zeist, Maarssen en Vianen van de Nederlandschen Protestantenbond, bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Utrecht en bij de Afdeling Utrecht van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Vrijzinnig Luthersen
3 okt. 1936 (51, nr. 40): Vrijzinnig christelijk weekblad officieel orgaan van de Nederlandsche Protestantenbond afdeling Utrecht
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
7 jan. 1922-18 okt. 1941 (37, nr. 1-56, nr. 42)
Eigenaar:
Nederlandse Protestantenbond, afdeling Utrecht
Uitgever:
J.van Druten, Utrecht
Drukker:
El. Drukkerij `de Industrie', Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
V
1925 (40): IV
1937 (52): III
Formaat:
C
Oplage:
± 1000
Prijzen:
2,00 p/j
per post 2,50 p/j, losse nummers 0,05
3 okt. 1936 (51, nr. 40): 2,00 p/j, leden NPB 0,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
O. Genony: 7 jan. 1922-15 juli 1922 (37, nr. 1-37, nr. 29)
J.C. Pool: 7 jan. 1922-2 feb. 1924 (37, nr. 1-39, nr. 5)
J.F.C. Poldervaart: 7 jan. 1922-13 sep. 1930 (37, nr. 1-45, nr. 37)
D.A. Hoekstra: 20 sep. 1930-29 juli 1933 (45, nr. 38-48, nr. 31)
J.R. Immink: 20 jan. 1934-18 okt. 1941 (49, nr. 3-56, nr. 42)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
9 juli 1927 (42, nr. 27): Verbouwing kerkzaal
20 juni 1931 (46, nr. 25): Propagandanummer
18 apr. 1936 (51, nr. 16): Zondagschool Herdenkingsnummer
12 mrt. 1941 (56, nr. 10): Herdenkingsnummer 25jr. ambtsjubileum ds. J.R. Immink
Bibliografische gegevens:
vv: Vrijzinning Predikbeurtenblaadje
Autopsie:
GAU: 7 jan. 1922-18 okt. 1941 (37, nr. 1-56, nr. 42)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-