BNPP

Waarheid in Liefde

Ondertitel:
een godgeleerd tijdschrift, voor beschaafde christenen
1856 (20, nr. 1): Godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, Nieuwe reeks, bijzonder gewijd aan de opbouwing der evangelisch-catholieke kerk der toekomst
1862 (26, nr. 1): Een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, naar de behoefte dezer dagen
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1837-dec. 1872 (1-36)
Eigenaar:
-
Uitgever:
J. Oomkens, Groningen (boek- en steendrukker)
1845 (9, nr. 2): J. Oomkens Jzn, Groningen (boekverkoper)
1862 (26, nr. 1): P. Noordhoff en M.J. Visser, Groningen en 's-Gravenhage
1871 (35, nr. 1): P. Noordhoff, Groningen
Drukker:
J. Oomkens, Groningen (boek- en steendrukker)
1845 (9, nr. 2): A. Oomkens Jzn, Groningen
1853 (17, nr. 1): Jan Oomkens, academiedrukker, Groningen
1858 (22): J. Oomkens Jzn, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
4 x p/j
1866 (30): 12 x p/j
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
1837 (1): 896 `inteekenaren'
Prijzen:
1858 (22): 8,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.F. van Oordt J.Wzn: 1837-1853 (1, nr. 1-17, nr. 1)
P. Hofstede de Groot: 1837-1872 (1, nr. 1-36, nr. 4)
L.G. Pareau: 1837-1866 (1, nr. 1-30, nr. 1)
J.J. Swiers: 1837-1838 (1, nr. 1-2, nr. 4)
J. Sonius Swaagman: 1837-1858 (1, nr. 1-22, nr. 4)
A. Rutgers van der Loeff: 1839-1844 (3, nr. 1-8, nr. 4)
W. Muurling: 1845-1864 (9, nr. 1-28, nr. 4)
L.S.P. Meyboom: 1853-1858 (17, nr. 2-22, nr. 4)
C.H. van Herwerden C.Hzn: 1859-1864 (23, nr. 1-28, nr. 4)
A.T. Reitsma: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
Medewerkers:
T.K.M. von Baumhauer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
W. Boekhoudt: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
C. Boon: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H.G. Braam: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H. Brouwer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
L. van Cleeff: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A.M. Cramer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J. Sinninghe Damsté: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.G. Diehl: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A. Diemont: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
B. Doorenbos: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J. Douwes: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.P. Esscher: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
W. Francken Az: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
U.P. Goudschaal: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
D.A. de Groot: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
C.P. Hofstede de Groot: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
B. ter Haar: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A.J. Hamerster: 1862-1863 (26, nr. 1-27, nr. 1)
S.F. van Hasselt: 1862- 1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.B.F. Heerspink: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
W. Hoevers: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
F.C.A. Hoogvliet: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
D.F. Huet: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J. Hissink Jansen: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H.Q. Janssen: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
R. Bennink Janssonius: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
F.I.J.A. Junius: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
I. Busch Keiser: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.G. Busch Keiser: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
C.E. van Koetsveld: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
P.A. Koppius: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.G. Liernur: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A. Rutgers van der Loeff: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
E.J. Diest Lorgion: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H. Uden Masman: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
L.S.P. Meyboom: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
L.C. Meijer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.J. Metzlar: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
C.G. Montijn: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
M. Niemeijer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
U.P. Okken: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
C.W. van der Pot: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
D. Pijzel: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.H. de Ridder: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
G.W. Sannes: 1862 -1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.G. de Hoop Scheffer: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
M. van Staveren: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J.J. Swiers: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H.N. van Teutem: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
J. Tideman: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
Alb. van Toorenenbergen: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
N. van der Tuuk: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
S.K. Thoden van Velzen: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
U.W. Thoden van Velzen: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
W. Verweij: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
H.E. Vinke: 1862-1862 (26, nr. 1-26, nr. 4)
J. Witkop: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A. Witteveen: 1862 -1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
S. Coolhaas van der Woude: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
W.C. van der Zwaag: 1862-1864 (26, nr. 1-28, nr. 4)
A. Drost: 1863-1864 (27, nr. 1-28, nr. 4)
H. Ernst: 1863-1864 (27, nr. 1-28, nr. 4)
J.D. van der Plaats: 1863-1864 (27, nr. 1-28, nr. 4)
J.C. Matthes: 1864 (28, nr. 2-28, nr. 4)
J. de Raadt Offerhaus: 1864 (28, nr. 2-28, nr. 4)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
VUA: 1837-1864 (1, nr. 1-28, nr. 4)
PBF: 1865-1872 (29-36)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-