BNPP

Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk (officiëel orgaan); 3 jan. 1929 (jrg. 13, nr. 1): Weekblad van de Nederlandsche Hervormde Kerk (officiëel orgaan)

Ondertitel:
ten voordeele van de Algemeene Weduwen- en Weezenbeurs
3 jan. 1948: ten voordele van de Algemene Weduwen- en Wezenbeurs
4 juni 1949 (33, nr. 23): -
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
5 jan. 1917-11 juli 1942 (z. jrg., z. nr.-26, nr. 25) en 9 jan. 1943-22 dec. 1951 (27, nr. 1-35, nr. 49)
Eigenaar:
Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk,'s-Gravenhage
Uitgever:
Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v/h H.L. Smits, 's-Gravenhage
Drukker:
Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v/h H.L. Smits, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/w
1 jan. 1920 (4, nr. 1): 42-44 x p/j
1934 (18): 48-52 x p/j
1942 (26): 26 x p/j
1943 (27): 51 x p/j
1944 (28): 38 x p/j
1945 (29): 25 x p/j
1946 (30): 49-51 x p/j
Omvang:
III
1920 (4): II
1929 (13): III
1932 (16): II
1945 (29): I
1946 (30): II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
3,50 p/j, losse nummers 0,10
5 jan. 1922 (6, nr. 1): 3,90 p/j
1 jan. 1941 (25, nr. 5): 3,00 p/j
12 jan. 1946 (30, nr. 2): 4,00 p/j
6 jan. 1951 (35, nr. 1): 5,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Secretaris van de Algemeene Synodale commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk te weten: L.W. Bakhuizen van den Brink: 5 jan. 1917-27 dec. 1928 (z. jrg., z. nr-12, nr. 44)
D. den Breems: 3 jan. 1929-28 mrt. 1940 (13, nr. 1- 24, nr. 10)
K.H.E. Gravemeyer: 4 apr. 1940-6 mrt. 1946 (24, nr. 11 -30, nr. 11)
H.J. Dijckmeester: 9 mei 1942-18 juli 1942 (26, nr. 16-26, nr. 26)
E. Emmen: 6 mrt. 1946-22 dec. 1951 (30, nr. 11-35, nr. 49)
Medewerkers:
diverse kerkelijke functionarissen
Speciale nummers:
26 mei 1945-23 juni 1945 (29, nr. 38-29, nr. 42) drie incidentele uitgaven vanwege de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk die beschouwd kunnen worden als vv Mededeelingenblad van de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk
Bibliografische gegevens:
vv Kerkelijke Courant, weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk (1852-1917)
sgm Tegemoet en Kerk en Gemeenteleven en oi Woord en Dienst
Autopsie:
RUU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-