BNPP

de Wekker

Ondertitel:
Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
20 jan. 1893 (5, nr. 31): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordele van de opleiding van Dienaren des Woords
25 okt. 1895 (8, nr. 19): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische School te 's-Gravenhage
27 okt. 1899 (12, nr. 20): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische School te Rijswijk (Z.H.)
2 sep. 1910 (23, nr. 14): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische School te 's-Gravenhage
2 mei 1919 (31, nr. 50): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische School te Apeldoorn
19 dec. 1947 (57, nr. 6): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische School te Apeldoorn
28 sep. 1962 (71, nr. 47): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische Hogeschool te Apeldoorn
20 okt. 1989 (99, nr. 1): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgegeven ten voordele van de Theologische Universiteit te Apeldoorn
19 juni 1998 (107, nr. 33): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
23 sep. 1892-heden =4 juni 2004 (5, nr. 14-113, nr. 30)
niet verschenen: okt. 1940-sep. 1942 en sep. 1944-aug. 1945
Eigenaar:
J.Wisse Czn
19 aug. 1921 (34, nr. 14): -
Uitgever:
S. Zwart Jr. te Rotterdam
22 juni 1894 (7, nr. 1): J. Bokma Hzn., Utrecht
Drukker:
Stoomdrukkerij S. Zwart Jr., Rotterdam
22 juni 1894 (7, nr. 1): Stoomdrukkerij J. Bokma Hzn., Utrecht
begin 20e eeuw: fa. Kemink en Zoon NV, Utrecht
15 okt. 1971 (81, nr. 1): Drukkerij De Boer-Cuperus NV, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
22 juni 1894 (7, nr. 1): Utrecht
Frequentie:
1x p/w
9 juli 1943 (54, nr. 10): 1x p/2w
24 aug. 1945 (54, nr. 41): 1x p/w
Omvang:
III
28 okt. 1960 (70, nr. 1): V
Formaat:
D
9 nov. 1945 (54, nr. 52): C
15 nov. 1946 (56, nr. 1): D
28 okt. 1960 (70, nr. 1): C
6 nov. 1992 (102, nr. 1): B
Oplage:
rond 1898: ± 200
okt. 1989: ruim 6500
Prijzen:
1,60 p/j, buitenland 2,50 p/j, losse nummers 0,03
18 sep. 1896 (9, nr. 14): 2,00 p/j, losse nummers 0,04, buitenland 4,00 p/j
20 mei 1921 (34, nr. 1): 4,00 p/j, losse nummers 0,05, buitenland 6,00 p/j
3 jan. 1963 (73, nr. 10): 10,00 p/j, losse nummers 0,17, buitenland 10,75 p/j
7 jan. 1977 (86, nr. 13): 30,00 p/j, buitenland $ 15,00 p/j
10 nov. 1989 (99, nr. 4): 59,00 p/j, studenten 29,50 p/j, buitenland 75,00 p/j
6 jan. 1995 (104, nr. 10): 67,00 p/j, studenten 33,50 p/j, buitenland 99,00 p/j
7 jan. 2000 (109, nr. 10): 80,00 p/j, studenten 40,00 p/j, buitenland 116,00 p/j
21 mei 2004 (113, nr. 28): Eur 1,50 p/j, studenten Eur 20,75 p/j, buitenland Eur 58,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wisse Czn.: 23 sep. 1892-19 aug. 1921 (5, nr. 14 o.e.-34, nr. 14)
P.J.M. de Bruin: 26 aug. 1921-4 okt. 1940/25 sep. 1942 (34, nr. 15-53, nr. 23)
16 nov. 1945-19 juli 1946 (55, nr. 1- 55, nr. 7)
F. Lengkeek (hoofdredacteur): 26 aug. 1921-13 mei 1932 (34, nr. 15-45, nr. 2)
J.J. v.d. Schuit: 20 mei 1932-5 aug. 1932 (45, nr. 3-45, nr. 14) en 2 nov.1956-30 okt. 1959 (66, nr. 1-69, nr. 1)
J.J.v.d. Schuit (hoofdredacteur): 12 aug. 1932-2 nov. 1956 (45, nr. 15-66, nr. 1)
J.W. Geels: 12 aug. 1932-4 okt. 1940 (45, nr. 15-53, nr. 23) en 16 nov. 1945-9 juni 1950 (55, nr. 1-59, nr. 31)
W. Kremer: 16 nov. 1945-2 nov. 1956 (55, nr. 1-66, nr. 1) en 30 okt. 1959-29 okt. 1971 (69, nr. 1-81, nr. 3)
W. Kremer (hoofdredacteur): 2 nov. 1956-30 okt. 1959 (66, nr. 1-69, nr. 1)
J.C. Maris: 29 sep. 1950-30 okt. 1959 (59, nr. 47-69, nr. 1)
L.H. v.d. Meiden: 29 sep. 1950-30 okt. 1959 (59, nr. 47-69, nr. 1)
B.J. Oosterhoff (hoofdredacteur): 30 okt. 1959-31 okt. 1980 (69, nr. 1-90, nr. 1)
I. de Bruyne: 30 okt. 1959-31 okt. 1980 (69, nr. 1-90, nr. 1)
L. Pieper: 29 okt. 1971-29 nov. 1974 (81, nr. 3-84, nr. 8)
D. Koole: 29 nov. 1974-8 jan. 1999 (84, nr. 8-108, nr. 10)
P.N. Ribbens: 29 nov. 1974-1 dec. 1989 (84, nr. 8-99, nr. 7)
W. van 't Spijker (hoofdredacteur): 31 okt. 1980-8 jan. 1999 (90, nr. 1-108, nr. 10)
P.Th. Versteeg: 31 okt. 1980-17 mei 1996 (90, nr. 1-105, nr. 29)
K. Boersma: 30 dec. 1983-17 mei 1996 (93, nr. 10-17 mei 1996 (105, nr. 29)
J. Brons: 9 jan. 1987-1 dec. 1989 (96, nr. 12-99, nr.7)
A. Baars: 1 dec. 1989-21 dec. 2001 (99, nr. 7-111, nr. 8/9)
J. Jonkman: 1 dec. 1989-okt.1990 (99, nr.7-99, z.nr)
J.H. Velema: 30 okt. 1959-14 sep. 1984 (69, nr. 1-93, nr. 47)
J. van Amstel: 8 dec. 1995-heden (105, nr. 6-113, nr. 30)
J.W. Maris (hoofdredacteur): 15 jan. 1999-heden (108, nr. 11-113, nr. 30)
M. J. Oosting: 8 dec. 1995-heden (105, nr. 6-113, nr. 30)
J. Stolk: 15 jan. 1999-20 dec. 2002 (108, nr. 11-112, nr. 8/9)
G. van Roekel: 15 jan. 1999-heden (108, nr. 11-113, nr. 30)
C.M. van Driel: 4 jan. 2002-heden (111, nr. 10-113, nr. 30)
H. Polinder: 4 jan. 2002-heden (111, nr. 10-113, nr. 30)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
26 aug. 1921 (34, nr. 15) en 2 sep. 1921 (34, nr. 16) rouwnummers t.g.v. het overlijden van J.Wisse Czn
30 apr. 1937 (50, nr. 1): jubileumnummer t.g.v. het gouden jubileum van de periodiek
25 okt. 1991 (101, nr. 2): jubileumnummer bij de afloop van 100 jaar De Wekker
26 aug. 1994 (103, nr. 43): 100 jaar theologie in Apeldoorn
Bibliografische gegevens:
vv: Wekkertje, 1889-1892
niet verschenen 11 okt. 1940-25 sep. 1942 en 8 sep. 1944- 17 aug. 1945
Autopsie:
TUCGK: 23 sep. 1892-8 dec. 1995 (5, nr.14-105, nr. 6)
DCGK: 22 juni 1894-4 juni 2004 (7, nr. 1-113, nr. 30)
ontbreekt: 11, nr. 19, 50
25, nr. 36-39, 41-46
30, nr. 17-30
31, nr. 9-14, 19-21, 27-31
38, nr. 34
39, nr. 35, 41
40, nr. 24
47, nr. 1-6, 32, 41-42
58, nr. 4
59, nr. 1
65, nr. 28
66, nr. 46
69, nr. 39
78, nr. 29
98, nr. 1
108, nr. 37
110, nr. 2-4, 6;
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-