BNPP

het Wekkertje

Ondertitel:
uitgegeven ten voordeele van de predikantsweduwe en -weezen en emeriti-predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerk
18 sep. 1891 (4, nr. 13): -
30 okt. 1891 (4, nr. 19): klein christelijk weekblad voor Nederland
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
27 december 1889-16 sep. 1892 (2, nr. 27-5, nr. 13)
Eigenaar:
J. Wisse Czn
Uitgever:
Jac. Post, Haarlem;27 mrt. 1891 (3, nr. 40):S. Zwart, Jr., Rotterdam
Drukker:
Stoomdrukkerij S. Zwart Jr., Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Haarlem
27 mrt. 1891 (3, nr. 40): Rotterdam
Frequentie:
52 x p/j.
Omvang:
II
Formaat:
B
23 mei 1890 (2, nr. 48): C
Oplage:
-
Prijzen:
27 dec. 1889 (2, nr. 27): 1,40 p/j, losse nummers 0,03
27 mrt. 1891 (3, nr. 40): 1,40 p/j, losse nummers 0,03, franco Nederland 3,00 p/j, buitenland: 3,40 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wisse Czn: 27 december 1889-16 sep. 1892 (2, nr. 27-5, nr. 13)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Het Stichtsche Wekkertje, 1888-1889
va De Wekker, Orgaan der Christelijke Gerformeerde Kerken in Nederland, 1892-heden
Autopsie:
TUCGK cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-