BNPP

Woord en Daad

Ondertitel:
tijdschrift voor Inwendige Zending, orgaan van den Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philantropische Inrichtingen
1936 (15): officieel orgaan van den Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philantropische Inrichtingen en van den Bond der Nederlandsche Diakonessenhuizen
1940 (19): officieel orgaan van den Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philantropische Inrichtingen
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
1922-feb. 1942 (1-21, nr. 1)
Eigenaar:
Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philantropische Inrichtingen
Uitgever:
NV Algemene Boekhandel voor inwendige en uitwendige Zending, 's-Gravenhage
1936 (15): Boekencentrum NV, 's-Gravenhage
1940 (19): Boekhandel en Uitgeverij van de drukkerij Stichting Hoenderloo, Hoenderloo
Drukker:
1940 (19): Stichting Hoenderloo, Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
1940 (19): Hoenderloo
Frequentie:
1x p/3m
1933 (12): 1x p/2m
1936 (15): 1x p/m
feb. 1942 (21, nr. 1): 3 x p/j
Omvang:
III
1928 (7): IV
1929 (8): III
1937 (16): IV
1940 (19): III
1941 (20): II
1942 (21): I
Formaat:
B
Oplage:
1922: ± 400
Prijzen:
3,75 p/j
1936 (15): 2,45 p/j
1937 (16): voor Ned. en Ned. Oost-en West-Indië (zeepost) 2,45 p/j, buitenland 2,90 p/j bij vooruitbetaling, losse nummers 0,35
1941 (20): voor Ned. en Ned. Oost-en West-Indië (zeepost) 2,55 p/j, buitenland 2,90 p/j bij vooruitbetaling, losse nummers 1,00 voor abonnees, 1,25 voor niet-abonnees
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H.M. van Nes (hoofdredacteur): 1922-1927 (1-6)
L. Heldring: 1922-1923 (1-2)
O. Norel Jzn (secretaris): 1922-1926 (1-5)
O. Norel Jzn (hoofdredacteur): 1927-1940 (6-19)
S.E. de Savornin Lohman: 1922-1927 (1-6)
P.A. Diepenhorst: 1922-1933 (1-12)
J. Gouverneur: 1922-1937 (1-16)
J. Lammerts van Bueren: 1922-1933 (1-12)
W.W. Meynen: 1922-1937 (1-16)
E. R. van Ouwenaller: 1922-1933 (1-12)
J.R. Slotemaker de Bruïne: 1922-1933 (1-12) en 1940-1941 (19-20)
H.A.C. Snethlage: 1922-1931 (1-10)
L.J. van Wijk: 1922-1936 (1-15)
F.W. Grosheide: 1925-1940 (4-19)
C.M. van Asch van Wijck: 1933-1942 (12-21)
N. Baas: 1933-1936 (12-15)
P.S. Gerbrandy: 1933-1940 (12-19)
A. de Graaf: 1933-1940 (12-19)
B.A. Knoppers: 1933-1940 (12-19)
M.C.T. van Lennep: 1933-1936 (12-15) en 1940-1942 (19-21)
M.C.T. van Lennep (hoofdredacteur): 1936-1940 (15-19)
J.J. Baronesse Mackay: 1933-1938 (12-17)
A.A. van Rhijn: 1933-1936 (12-15)
P. Veen: 1933-1936 (12-15)
B. Wielenga: 1933-1936 (12-15)
E.B. Couvée: 1936-1940 (15-19)
J.D. Daubanton: 1936-1937 (15-16)
J.D. Dozy: 1936-1940 (15-19)
O.G. Heldring: 1936-1940 (15-19)
W.J. Kooiman: 1936-1940 (15-19)
D. Noordam: 1936-1940 (15-19)
C.J. Oostenrijk: 1936-1938 (15-17)
A.J. Roozemeijer: 1936-1937 (15-16)
W.L. Slot: 1936-1940 (15-19)
C. Thierry: 1936-1940 (15-19)
A. Hütten: 1937-1940 (16-19)
H.W. Duyvendak: 1938-1942 (17-21);
E. Lindeboom: 1938-1940 (17-19)
B. de Gaay Fortman: 1940-1942 (19-21)
B. ter Linden: 1940-1942 (19-21)
J. Hora Siccama van de Harkstede: 1940-1942 (19-21)
Medewerkers:
namen van medewerkers worden zelden vermeld: J. Irwin Brown: 1922
J.S. Hartjes: 1922
O. Norel: 1922 en 1940-1942 (19-21)
H. de Bie: 1940-1942 (19-21)
E.B. Couvée: 1940-1942 (19-21)
J.D. Dozy: 1940-1942 (19-21)
A. de Graaf: 1940-1942 (19-21)
F.W. Grosheide: 1940-1942 (19-21)
O.G. Heldring: 1940-1942 (19-21)
W.J. Hemmes: 1940-1942 (19-21)
A. Hütter: 1940-1942 (19-21)
W.J. Kooiman: 1940-1942 (19-21)
E. Lindeboom (later E. v.d. Berg-Lindeboom): 1940-1942 (19-21)
D. Noordam: 1940-1942 (19-21)
J. van der Spek: 1940-1942 (19-21)
C. Thierry (later C. van Buuren-Thierry): 1940-1942 (19-21)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv: Bouwstenen, 1882-1897
1936: het Nederlandsche Diakonaat en de Mededelingen van den Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philantropische Inrichtingen oi Woord en Daad
Autopsie:
KB: 1922-feb. 1942 (1-21, nr. 1)
ontbreekt: juni 1941-dec. 1941
VUA: juni 1941-sep. 1941
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-