BNPP

Zedenopbouw

Ondertitel:
orgaan van de Christelijke Vereniging `Zedenopbouw'
juli 1948 (1, nr. 2): uitgave van de Christelijke Vereniging `Zedenopbouw'
juni 1952 (5, nr. 4): driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de Christelijke Vereniging `Zedenopbouw'
juni 1954 (7, nr. 2): driemaandelijks tijdschrift van de Christelijke Vereniging `Zedenopbouw'
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
apr. 1948-sep. 1958 (1, nr. 1-11, nr. 3)
Eigenaar:
Christelijke Vereniging `Zedenopbouw', Amsterdam
Uitgever:
Christelijke Vereniging `Zedenopbouw', Amsterdam
Drukker:
Drukkerij Wed. G. van Soest, Amsterdam
sep. 1952 (5, nr. 3): Van Soest Druk, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
10000 (volgens een der jaarverslagen)
Prijzen:
0,50 p/j (incl. contributie)
dec. 1952 (5, nr. 4): 1,50 p/j voor abonnementen uit hoofde van het beroep
juni 1956 (9, nr. 2): losse nummers: 0,45
juni 1957 (10, nr. 2): 3,50 p/j (minimale contributie en abonnement)
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
M.A. Bijl-Viets: apr. 1948-juni 1955, nr. (1, nr. 1-8, nr. 2)
W.J. de Haan: apr. 1948-feb. 1950 (1, nr. 1-3, nr. 1)
M.J. Langeveld: apr. 1948-juni 1955 (1, nr. 1-8, nr. 2)
S.J. Popma: apr. 1948-juni 1955 (1, nr. 1-8, nr. 2)
W.A. Renkema-Snoeck Henckemans: apr. 1948-juni 1955 (1, nr. 1-8, nr. 2)
C.G. Wagenaar: apr. 1948-mrt. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 1)
A. Bouman (eindredacteur): apr. 1948-dec. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 4)
R. Schippers (waarnemend eindredacteur): mrt. 1955 (8, nr. 1)
m.i.v. sep. 1955 (8, nr. 3) worden namen van redactieleden niet meer vermeld
Medewerkers:
E. v.d. Berg Lindeboom: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
C.W. du Boeuff: apr. 1948- sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
Th. Delleman: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
F.T. Diemer-Lindeboom: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J. Donner: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
H.J.C. Dozy-de Stoppelaar: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
P.J.F. Dupuis: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
M. de Goede: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
B.C. Hamer: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A. Hoek-Berkhof: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
C.J. Honig: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
B.W. van Houten: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A. Hutter: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A. Hijmans: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A.J. de Leeuw-Aalbers: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
L.A. Lever-Brouwer: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
B. ter Linden: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
L.K. Mackay-Katz: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J.N. van Munster: apr. 1948-juni 1952 (1, nr. 1-6, nr. 2)
J. Overduin: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A.L.C. Palies: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J. Prins: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
S.P. de Roos: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J.C. Roose: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
W.F. ten Rouwelaar: apr. 1948-sep. 1952 (1, nr. 1-5, nr. 3)
E.L. Smelik: apr. 1948-nov. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J. van der Spek: apr. 1948-nov. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
F.J. Tolsma: apr. 1948-nov. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
A.H. de Waal Malefijt: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
G. Brillenburg Wurth: apr. 1948-sep. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 3)
R. Schippers: juni 1952-sep. 1954 (5, nr. 1-7, nr. 3)
m.i.v. dec. 1954 (7, nr. 4) worden er geen namen van medewerkers meer vermeld
Speciale nummers:
apr. 1948 (1, nr. 1): ter introductie van het periodiek
juli 1949 (2, nr. 3): jaarverslag over 1948
sep. 1950 (3, nr. 3): jaarverslag over 1949
mei 1951 (4, nr. 2): Sexe en Religie
aug. 1951 (4, nr. 3): jaarverslag over 1950
sep. 1952 (5, nr. 3): jaarverslag over 1951
sep. 1953 (6, nr. 3): jaarverslag over 1952
juli 1953 (6, nr. 2): de alleenstaande vrouw
nov. 1953 (6, nr. 4): concubinaat
sep. 1954 (7, nr. 3): jaarverslag over 1953
dec. 1954 (7, nr. 4): de ongehuwde vrouw
sep. 1955 (8, nr. 3): jaarverslag over 1954
juni 1956 (9, nr. 2): `Kunstmatige inseminatie bij de mens'
sep. 1956 (9, nr. 3): jaarverslag over 1955
sep. 1957 (10, nr. 3): jaarverslag over 1956
mrt. 1958 (11, nr. 1): het ongehuwde moederschap
sep. 1958 (11, nr. 3): jaarverslag over 1957
juni 1952 (5, nr. 2): gedachten over geslachtsgemeenschap en gezinsvorming
Bibliografische gegevens:
svv De Vrouwenbond, orgaan van den Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn en De Getuige, orgaan van de Nederlandsche Middernacht-zending Vereeniging
va Tijdschrift van de Hendrik Pierson Vereniging
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-