BNPP

Bayede­Heil de Koning

Ondertitel:
mededelingen over het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk te Leerdam
nov. 1983: mededelingen over het zendingswerk van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Bunschoten-Spakenburg en Leerdam
apr. 1991 (nr. 72): mededelingen over het zendingswerk in het Nqutu-gebied uitgaande van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan. 1974-heden= mrt. 2002 (nr. 1-nr. 107)
Eigenaar:
Nederlands Gereformeerde Kerk, Leerdam
Uitgever:
Nederlands Gereformeerde Kerk, Leerdam
Drukker:
Wesdijk en Liebeek, Barendrecht
feb. 1996 (nr. 91): Liebeek, Barendrecht
Plaats van Uitgave:
Leerdam
Frequentie:
onregelmatig, meestal 3 à 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
tot okt. 1987 (nr. 58) geen vermelding van namen van redactieleden
J.M.M. Bakker-Kroon: okt. 1987-heden (nr. 58-nr. 107)
J.C.E. van Gent-Datema: okt. 1987-heden (nr. 58-nr. 107)
M. Verbeek-v.d. Berg: okt. 1987-heden (nr. 58-nr. 107)
R.P.M. Siesling-van der Meer: apr. 1991-heden (nr. 72-nr. 107)
C. Geerse: apr. 1991-30 sep. 1991 (nr. 72-nr. 73)
B.P. Vreugdenhil: apr. 1992- okt. 1995 (nr. 76-nr. 90)
G. Hoogenhuijzen-van Ekeren (eindredacteur): okt. 1987-heden (nr. 58-nr. 107)
H.P. van Til: 1 juni 1996-sep. 1999 (nr. 92-nr. 103)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
sep. 1998: het 100e nummer
Bibliografische gegevens:
vv Zendingsblad Leerdam, 1972-1973
Autopsie:
D. Smits: jan. 1974-mrt. 2002 (nr. 1-nr. 107)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-