BNPP

Het Blaadje

Ondertitel:
Mededeelingen uit en voor de Hersteld Evangelisch Luthersche Kerk Amsterdam
nov. 1924* (8, nr. 85*): Maandblad voor de Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente Amsterdam
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1917-1952 (1-35)
Eigenaar:
Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente Amsterdam
Uitgever:
Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente Amsterdam
Drukker:
Drukkerij Wed. G. van Soest, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
het blad bestond van vrijwillige giften;
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Ouderlingen der Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente Amsterdam
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het blad hanteert naast de jaargang een doorlopende (volg)nummering, het is niet bekend of Het Blaadje nog langer is verschenen
genoemde begin- en einddatum zijn aan NCC/Picarta ontleend
Autopsie:
UvA: jan. 1936-nov. 1938 (19, nr. 219-22, nr. 253)
IISG: nov. 1924-juni 1927 (8, nr. 85-10, nr. 116)
ontbreekt: 8, nr. 87, 88, 90, 94-98
9, nr. 102, 103;
Achtergrond:
HELK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-