BNPP

het Blauwe Kruis

Ondertitel:
maandblad voor christelijke drankbestrijding
mrt. 1983 (21, nr. 3): informatie- en opinieblad voor Christelijke drankbestrijding, orgaan van de Nationale Christelijke geheel-onthoudersver- eniging, Nederlandse Vereniging van het Blauwe Kruis en de Nederlandse Christen Vrouwen geheel-onthoudersvereniging
nov. 1983 (21, nr. 9): informatie- en opinieblad voor Christelijke drankbestrijding, orgaan van de Nationale Christelijke geheel-onthoudersvereniging, Nederlandse Vereniging van het Blauwe Kruis
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1963-mei/juni 1987 (1, nr. 1-25, nr. 5)
Eigenaar:
Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Vereniging van `Het Blauwe Kruis'), Scheveningen en de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie, Utrecht
jan. 1978 (16, nr. 1): Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Ver- eniging van `Het Blauwe Kruis'), Venray, en de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie, Utrecht
nov. 1983 (21, nr. 9): Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Vereniging van `Het Blauwe Kruis'), Venray
Uitgever:
Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Vereniging van `Het Blauwe Kruis'), Scheveningen en de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie, Utrecht
jan. 1978 (16, nr. 1): Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Ver- eniging van `Het Blauwe Kruis'), Venray, en de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie, Utrecht
nov. 1983 (21, nr. 9): Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging (Nederlandse Vereniging van `Het Blauwe Kruis'), Venray
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Scheveningen/Utrecht
1978 (16, nr. 1): Venray/Utrecht
nov. 1983 (21, nr. 9): Venray
Frequentie:
12 x p/j
jan. 1980 (18, nr. 1): 10 x p/j
Omvang:
II
1970: I
1971: II
Formaat:
B
oktobernummers meestal: C
Oplage:
2535
1967: 2500, Blauwe Maand-Krant: 7500, kerstnummer: 8600
1968: 2224, Blauwe Maand-Krant: 5841, kerstnummer: 7000
1972: 1700, Blauwe Maand-Krant: 11000, kerstnummer: 4500
1977: 2000, kerstnummer: 5000
Prijzen:
3,50 p/j
jan. 1964 (2, nr. 1): 4,00 p/j
feb.1968 (6, nr. 2): 5,00 p/j
feb. 1977 (15, nr. 2): 7,50 p/j
dec. 1979 (17, nr. 12): 10,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Ploeger (hoofdredacteur): jan. 1963-aug.1968 (1, nr. 1-6, nr. 7/8)
H. Ploeger (eindredacteur): sep. 1968-dec. 1978 (6, nr. 9-16, nr. 12) en dec. 1984-mei/juni 1987 (22, nr. 10-25, nr. 5)
H. Ploeger: jan. 1979-dec. 1979 (17, nr. 1-17, nr. 12) en jan. 1983-nov. 1984 (21, nr. 1-22, nr. 9)
H.H. Götte (secretaris): jan. 1963-apr. 1964 (1, nr. 1-2, nr. 4)
Th.J. Kusters: jan. 1963-juni 1972 (1, nr. 1-10, nr. 6)
A. Oosterbroek (wnd. secretaris): feb. 1964-aug. 1967 (2, nr. 2-5, nr. 7)
N. de Boo van Uyen-Roelse (redactie Blauwe Jeugd): jan. 1964-dec. 1964 (2, nr. 1-2, nr. 11)
H. van Houten: juni 1969-juni 1972 (7, nr. 6-10, nr. 6)
R.J. Voortman (secretaris): feb. 1970-aug. 1972 (8, nr. 2-10, nr. 7/8)
R.J. Voortman (wnd. eindredacteur): sep. 1972-apr. 1975 (10, nr. 9-13, nr. 4)
P. van Hoogenvest: jan. 1979-dec. 1979 (17, nr. 1-17, nr. 12)
M. Meeldijk: jan. 1979-dec. 1979 (17, nr. 1-17, nr. 12) en jan. 1983-nov. 1984 (21, nr. 1-22, nr. 9)
R. van Houwelingen: jan. 1980-dec. 1982 (18, nr. 1-20, nr. 10)
A. Weststra: juli/aug. 1980-mrt. 1982 (18, nr. 6-20, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
z.d.1962 (1, nr. 0): introductienummer
okt. 1963 (1, nr. 9): (Op uw gezondheid) Blauwe maand 1963
apr. 1964 (2, nr. 4): de 83e algemene vergadering van de NCGOV, 2 mei 1964 te Arnhem
okt. 1964 (2, nr. 9): themanummer blauwe maand*
okt. 1965 (3, nr. 10): themanummer blauwe maand*
okt. 1966 (4, nr. 10): themanummer blauwe maand*
okt. 1967 (5, nr. 10): themanummer blauwe maand*
apr. 1968 (6, nr. 4): jaarverslag over 1967
okt. 1968 (6, nr. 10): themanummer blauwe maand*
apr. 1969 (7, nr. 4): jaarverslag over 1968
okt. 1969 (7, nr. 10): themanummer blauwe maand*
okt. 1970 (8, nr. 10): de eerste druppels*
mrt. 1972 (10, nr. 3): jaarverslag over 1971
okt. 1972 (10, nr. 10): escalatie, voorlichtingsblad van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme met de titel: Drugs-Alcohol-Verslaving*
feb./mrt. 1973 (11, nr. 2): jaarverslag over 1972
okt. 1973 (11, nr. 18): vrij van alcohol en drugs*
mrt. 1974 (12, nr. 3): bouwen aan de toekomst (ledenvergadering 1974, met jaarverslag over 1973)
okt. 1974 (12, nr. 10): ons milieu... in onze handen!*
nov. 1974 (12, nr. 11): verslagen van internationale conferenties over alcoholverslaving
okt. 1975 (13, nr. 10): een wereldprobleem!*
apr. 1976 (14, nr. 4): jaarverslag over 1975
okt. 1976 (14, nr. 10): een mens is zijn vrijheid waard
apr. 1977 (15, nr. 4): jaarverslag over 1976
mrt. 1978 (16, nr. 3): jaarverslag over 1977
okt. 1977 (15, nr. 10): Vrije tijd, blije tijd
apr. 1978 (17, nr. 4): jaarverslag over 1978
mei-juni 1979 (17, nr. 5-6): financieel jaarverslag over 1978. * deze nummers zijn als gezamenlijke uitgave van bijna alle drankbestrijdingsverenigingen uitgegeven door de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme onder een eigen redactie die zetelde in het gebouw van de N.C.G.O.V.
Bibliografische gegevens:
vv De Wereldstrijd
va Blauwe Wegwijzer
Autopsie:
HDC: 1962-1979
ontbreekt: mei 1969 (7, nr. 5)
KB: jan. 1974-mei/juni 1987 (12, nr. 1-25, nr. 5)
ontbreekt: nov. 1977 (15, nr. 11)
feb. 1978 (16, nr. 2)
jan. 1979 (17, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-