BNPP

de Christelijke illustratie `De Spiegel'

Ondertitel:
weekblad voor het Christelijk Gezin
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
10 okt. 1929-29 aug. 1936 (24, nr. 1-30, nr. 48)
Eigenaar:
Zomer en Keuning Uitgeversmaatschappij, Wageningen
Uitgever:
Zomer en Keuning Uitgeversmaatschappij, Wageningen
Drukker:
Zomer & Keuning Vada, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
7,80 p/j, buitenland 11,00 p/j, losse nummers 0,15
Foto's:
ja
Tekeningen:
vanaf 10 okt. 1931 (26, nr. 1)
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
ofschoon de woorden `De Spiegel' prominent op het voorblad aanwezig zijn is toch sprake van titelverandering
Autopsie:
HDC: 3 okt. 1931-29 aug. 1936 (26, nr. 1-30, nr. 48)
UvA: 5 okt. 1929-26 sep. 1931 (24, nr. 1-25, nr. 52)
Achtergrond:
-
Literatuur:
J. Dane: De vrucht van Bijbelse opvoeding, populaire leescultuur en opvoeding in protestants christelijke gezinnen circa 1880-1940, 155 t/m 214
J. Hemels en R. Vegt: Het geïllustreerde Tijdschrift in Nederland, Bibliografie Deel I, 1840-1945, 372 t/m 379
Vindplaats:
-