BNPP

Christelijk-Historisch weekblad De Banier

Ondertitel:
Officieel Orgaan van den Kamerkring Leeuwarden der Christelijk-Historische Unie onder redactie van het Kamerkringbestuur
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
Eigenaar:
-
Uitgever:
A.J. Osinga, Bolsward
Drukker:
A.J. Osinga, Bolsward
Plaats van Uitgave:
Bolsward
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
E
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
J. Bakker: 3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
J. Hoekstra: 3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
E. Janzen: 3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
J.L. Oosterhoff: 3 jan 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
R. Pollema: 3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
O.W.C. van der Veen: 3 jan. 1929-13 juni 1933 (56, nr. 1-60, nr. 25)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Banier, officieel orgaan van de Kieskring Leeuwarden der Christelijk-Historische Unie
va Land en Volk
het is mogelijk dat tussen 13 juni 1933 en 13 juli 1933 nog een nummer - hetzij het eerste nummer van Land en Volk, hetzij het laatste nummer van Christelijk- Historisch weekblad De Banier (60, nr. 26) - verscheen
Autopsie:
PBF cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-