BNPP

de Heilbode

Ondertitel:
Weekblad voor kerk en zending, gedeeltelijk ten voordeele der Evangelische Maatschappij
ca.1880: Christelijk weekblad voor alle standen
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
4 juli 1855-23 jan. 1856* (1855, nr. 1-1856, nr. 4*)
Eigenaar:
G.W. van der Wiel, Arnhem
Uitgever:
G.W. van der Wiel, Arnhem
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
4,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
vermoedelijk J.P. de Keijzer
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
4 juli 1855 (nr. 1): Proefblad
Bibliografische gegevens:
vv: De Morgenster, maandschrift ter bevordering van het levend Christendom: volgens Picarta zou het blad tot 1920 verschenen zijn, maar er zijn geen nadere gegevens hieromtrent verkregen
Jongeneel, 18, geeft als verschijningstijd 1855-1856
Autopsie:
RUU: 4 juli 1855-23 jan. 1856 (1855, nr. 1-1856, nr. 4)
er zijn geen andere nummers gevonden en geen andere vindplaatsen bekend
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-