BNPP

de Hervorming

Ondertitel:
Nieuw Kerkelijk weekblad
11 nov. 1875 (zj, nr. 45): orgaan van het Nederlandsche Protestantenbond
16 nov. 1878 (zj, nr. 46): orgaan van den Nederlandschen Protestantenbond
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): weekblad van den Nederlandschen Protestantenbond
3 jan. 1925 (50, nr. 1): centraal orgaan van den Nederlandschen Protestantenbond
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
2 jan. 1873-21 dec. 1934 (zj, nr. 1-59, nr. 11)
Eigenaar:
11 nov. 1875 (zj, nr. 45): het Nederlandsche Protestantenbond
16 nov. 1878 (zj, nr. 46): de Nederlandschen Protestantenbond
Uitgever:
Erven B. van der Kamp, Groningen
6 jan. 1876 (zj, nr. 1): Van Hengel en Eeltjes, Rotterdam
6 jan. 1877 (zj, nr. 1): J.F.V. Behrns, Amsterdam
30 mei 1891 (zj, nr. 22): Van Holkema en Warendorf, Amsterdam
3 okt. 1914 (zj, nr. 40): Nederlandsche Protestantenbond, Haarlem
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): NV Uitgeversmaatschappij, v/h P.M. Wink, Zaltbommel
7 jan. 1922 (zj, nr. 1): Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij, v/h Ellerman, Harms en Co., Amsterdam
6 jan. 1923 (zj, nr. 1): NV Uitgevers-Maatschappij van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem
3 jan. 1925 (50, nr. 1): NV De 's-Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij, v/h gebr. Giunta d'Albani, 's-Gravenhage
Drukker:
Erven B. van der Kamp, Groningen
6 jan. 1876 (zj, nr. 1): J. de Jong, Rotterdam
6 jan. 1877 (zj, nr. 1): Stoomdrukkerij Blikman en Sartorius, Amsterdam
3 feb. 1877 (zj, nr. 5): Stoomdrukkerij Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
25 juni 1898 (zj, nr. 26): Boek- en Kunstdrukkerij, v/h Roeloffzen-Hübner en van Santen, Amsterdam
6 jan. 1900 (zj, nr. 1): Amst. Boek-en Steendrukkerij, v/h Ellerman, Harms en Co, Amsterdam
3 jan. 1925 (50, nr. 1): Drukkerij Giunta d'Albani, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
Groningen
6 jan. 1876 (zj, nr. 1): Rotterdam
6 jan. 1877 (zj, nr. 1): Amsterdam
3 okt. 1914 (zj, nr. 40): Haarlem
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): Zaltbommel
7 jan. 1922 (zj, nr. 1): Amsterdam
6 jan. 1923 (zj, nr. 1): Arnhem
3 jan. 1925 (50, nr. 1): 's-Gravenhage
Frequentie:
52 x p/j
1 jan. 1927 (52, nr. 1): 12 x p/j
Omvang:
III
6 jan. 1900 (zj, nr. 1): V
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): III
8 jan. 1921 (zj, nr. 1): V
1 jan. 1927 (52, nr. 1): I
Formaat:
C
1 jan. 1874 (zj, nr. 1): D
4 jan. 1902: (zj, nr. 1): C
Oplage:
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): ± 900 abonnees
17 okt. 1925 (50, nr. 42): ± 800 abonnees
Prijzen:
5,04 p/j, losse nummers 0,10
27 feb. 1873 (zj, nr. 9): 4,80 p/j, losse nummers 0.10
5 jan. 1918 (zj, nr. 1): 5,00 p/j, losse nummers 0.10
1 jan. 1927 (52, nr. 1): 1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
B.C.J. Mosselmans: 2 jan. 1873-31 dec. 1874 (zj, nr. 1-zj, nr. 53)
Jb. van Gilse: 2 jan. 1873-4 nov. 1875 (zj, nr. 1-zj, nr. 44)
H.C. Lohr: 11 nov. 1875-2 nov. 1876 (zj, nr. 45-zj, nr. 44)
F.W.N. Hugenholtz (hoofdredacteur): 9 nov. 1876-26 sep. 1885 (zj, nr. 45-zj, 39)
J. van Loenen Martinet (hoofdredacteur): 3 okt. 1885-29 dec. 1917 (zj, nr. 40-zj, nr. 52)
H. de Lang (redacteur): 3 jan. 1914-29 dec. 1917 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A.C. Schade van Westrum (eindredacteur): 5 jan. 1918-27 dec. 1924 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
M. C. van Mourik Broekman: 5 jan. 1918-27 dec. 1924 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
K.F. Proost: 5 jan. 1918-27 dec. 1924 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
H.T. de Graaf: 5 jan. 1918-27 dec. 1924 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A.H. van der Hoeve: 5 jan. 1918-27 dec. 1924 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A.E.F. Junod (hoofdredacteur): 3 jan. 1925-21 dec. 1934 (50, nr. 1-59, nr. 11)
D. Drijver (redacteur): 7 jan. 1928-21 dec. 1934 (53, nr. 1-59, nr. 11)
Medewerkers:
J. van Loenen Martinet: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
J.H.C. Heyse: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A. Admiraal: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A.G. van Anrooy: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
N.C. Balsum: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
W.M. Gunning: 2 jan. 1873-27 feb. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 9)
J. Hooykaas Herderscheê: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
P.H. Hugenholtz Jr.: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
E.J.W. Koch: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A. Kuenen: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
E.J.D. Lorgion: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
W.C. van Manen: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
L.H. Maronier: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
W. de Meyer: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
W. Muurling: 2 jan. 1873-10 juli 1873 (zj, nr. 1- zj, nr. 28)
M.A.N. Rovers: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
H. Vredenberg Cz.: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
Jo. de Vries: 2 jan. 1873-25 dec. 1873 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
A.F. Mackenstein: 17 juli 1873-1 jan. 1874 (zj, nr. 29-zj, nr. 1)
Speciale nummers:
10 nov. 1883 (zj, nr. 45): Maarten Luther
29 dec. 1883 (zj, nr. 52): Zwingli
1880-1889: op onregelmatige tijden bijbladen opgenomen met kerkelijke en wetenschappelijke artikelen
30 mrt. 1901 (zj, nr. 13): bijvoegsel: Gedenkblad bij de voltooing der Nieuwe Vertaling van het Oude Testament
29 aug. 1903 (zj, nr. 35): bijvoegsel: Internationaal Congres van Vrijzinniggodsdienstigen Amsterdam 1-4 september 1903
7 mei 1904 (zj, nr. 19), 27 mei 1905 (zj, nr. 21), 26 mei 1906 (zj, nr. 21), 25 mei 1912 (zj, nr. 21) en 10 mei 1913 (zj, nr. 19): bijvoegsel: vergadering van moderne theologen
24 nov. 1923 (zj, nr. 47): De Dag van 5 december
6 okt. 1926 (51, nr. 41) en 6 nov. 1926 (51, nr. 45): bijvoegsel: Rapport Commissie Enschede
Bibliografische gegevens:
1873 (zj, nr. 1) vermeldt: `dit is de 4e jaargang onder een nieuwe titel'
zonder vermelding van de naam van de voorganger
blijkens het nummer van 3 jan. 1914 (zj, nr. 1) zou dit moeten zijn: De Nieuwe kerkelijke Courant, ontstaan in 1870 in Zaandam
red: J. van Loenen Martinet en J.H.C. Heyse'
dit periodiek is niet gevonden
de eigen jaargangnummering ontbreekt aanvankelijk
wanneer men daarmee dan in 1925 (50) begint wijst deze echter noch op een start van het periodiek in 1870 noch in 1873 - er ontbreken 6 resp. 3 jaargangen
Autopsie:
2 jan. 1873-21 dec. 1934 (zj, nr. 1-59, nr. 11)
ontbreekt: 10 juli 1873 (zj, nr. 28)
29 juli 1882 (zj, nr. 30)
19 aug. 1882 (zj, nr. 30)
1 dec. 1923 (zj, nr. 48)
23 aug. 1919 (zj, nr. 34) is niet verschenen vanwege werkstaking
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-