BNPP

de Huiskamer

Ondertitel:
Christelijke Zondagslectuur voor Neêrlands Volk
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
1884 - 1889 (1, nr. 1-6, nr. 52)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Gebr. Van Noortwijk, Schiedam
Drukker:
Stoom-Boekdrukkerij Gebroeders Van Noortwijk, Schiedam
Plaats van Uitgave:
Schiedam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk is de uitgave gestaakt hoewel het laatst bekende nummer, 1889 (6, nr. 52), vermeldt: De nieuwe jaargang zal aanvangen met ....
Autopsie:
PBZ: 1885 - 1889 (2, nr. 1 - 6, nr. 52)
RUU: 1884-1889 (1, nr. 1 - 6, nr. 52)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-