BNPP

Jong Leven

Ondertitel:
doopsgezind maandblad van Leeuwarden gewijd aan den gemeentearbeid
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1923-dec. 1928 (1, nr. 1-6, nr. 12)
Eigenaar:
Electrische Drukkerij A.C. Westerbaan, Leeuwarden
Uitgever:
Electrische Drukkerij A.C. Westerbaan, Leeuwarden
Drukker:
Electrische Drukkerij A.C. Westerbaan, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
bestemd voor alle (betalende en niet-betalende) gemeenteleden
Prijzen:
1,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
Douwe Woelinga: 1925-1928 (1, nr. 1-6, nr. 12)
Medewerkers:
gedurende een niet exact bekende periode: J.H. Riemsdijk/J.D. Dozy
Speciale nummers:
22 juli 1927 (5, nr. 7)
24 aug. 1927 (5, nr. 8): lijst van namen en adressen van Doopsgezinden in de burgerlijke gemeente Leeuwarden c.a.
22 dec. 1927 (5, nr. 12): kerstnummer
Bibliografische gegevens:
1929: va Gemeenteblad der doopsgezinde gemeente van Leeuwarden gewijd aan den gemeentearbeid
Autopsie:
PBZ: 15 jan. 1925 (3, nr. 1)
1926-1928 (4, nr. 1-6, nr. 12)
UvA: feb. 1925-dec. 1928 (3, nr. 2-6, nr. 12)
ontbreekt 3, nr. 5, 7
geen andere vindplaatsen ontdekt
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-