BNPP

de Jonge Strijder

Ondertitel:
officieel orgaan voor het Leger des Heils voor het werk onder kinderen
1923: officieel orgaan van het Leger des Heils voor arbeid onder jongelieden
1935: officieel orgaan van ons jeugdwerk
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1894-1942
Eigenaar:
Leger des Heils, Amsterdam
Uitgever:
Leger des Heils, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
1923: V
1935: III
Formaat:
B
1935: C
Oplage:
-
Prijzen:
0,80 p/j
1923: 4,00 p/j
1935: 0,80 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va De jonge kampvechter
Autopsie:
er zijn van de 49 jaargangen slechts 5 verspreid bewaarde nummers bekend
deze zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, 131
Vindplaats:
-