BNPP

de Kinderkrant

Ondertitel:
geïllustreerd christelijk weekblad
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1923-1926
Eigenaar:
Labora et Constantia, Schiedam
1924 (nr. 33): W. Kirchner, Amsterdam
1926: Wed. C. Goudswaard, Rotterdam
Uitgever:
Labora et Constantia, Schiedam
1924 (nr. 33): W. Kirchner, Amsterdam
1926: Wed. C. Goudswaard, Rotterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Schiedam
1924 (nr. 33): Amsterdam
1926: Rotterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
5,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
als medewerkers worden genoemd: H.H.R. Boon, Jan van Dam, J.C. Jaspers, oom Kees, A.R. Koster, G.N. Leenders, H. Leene, Hugo Pilon, J. Smelik, Willy Verleur, A. van Wilgenoorde, Wuna, P. van Renssen, Maarten van de Maas, Andrea, L. Brummel, Hugo Kingmans, P. Nieuwland, tante Teka, Jan Veltman
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
de vijf overgebleven nummers, die zich op drie verschillende plaatsen bevinden zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, 230
J. Hemels en R. Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland, 1993, Amsterdam, 270-272
Vindplaats:
-