BNPP

Labor

Ondertitel:
maandschrift van het Internationaal Christelijk Vakverbond
jan. 1962: orgaan van het Internationaal Christelijk Vakverbond
jan. 1963: I.C.V.
okt. 1968: W.V.A. Wereldverbond van de Arbeid
jan. 1971: tijdschrift voor informatie en vorming op vakbewegingsgebied, uitgegeven door het Wereldverbond van de Arbeid (W.V.A.)
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
juli 1950-heden=dec. 1991 (23, nr. 1-64, nr. 6)
Eigenaar:
Internationaal Christelijk Vakverbond, Utrecht
10 aug. 1953 (26, nr. 3): I.C.V. gevestigd te Brussel
jan. 1963 (36, nr. 1): I.C.V., Brussel
Uitgever:
Internationaal Christelijk Vakverbond, Utrecht
10 aug. 1953 (26, nr. 3): I.C.V. gevestigd te Brussel
jan. 1963 (36, nr. 1): I.C.V., Brussel
Drukker:
Drukkerij Vooruitgang, Kortrijk, België
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
12 x p/j
jan. 1959 (32, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
IV
juli 1954 (28, nr. 1): III
jan. 1963 (36, nr. 1): IV
jan. 1964 (37, nr. 1): III
jan. 1965 (38, nr. 1): IV
Formaat:
A
juli 1954 (28, nr. 1): B
jan 1971 (44, nr. 1): A
Oplage:
-
Prijzen:
Nederland: 3,00 p/j, losse nummers 0,40
okt. 1956 (29, nr. 10): Nederland 5,50 p/j
jan. 1962 (35, nr. 1): Nederland 8,00 p/j, Solidariteitsabonnement Nederland 11,00 p/j
jan. 1971 (44, nr. 1): Nederland 13,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
Redactie-Comité: Gaston Tessier: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
P.J.S. Serrarens: juli 1950-sep. 1952 (23, nr. 1-25, nr. 3)
F.P. Fuykschot: juli 1950-sep. 1952 (23, nr. 1-25, nr. 3)
A. Vanistendael: dec. 1950-juni 1954 (23, nr. 6-26, nr. 12)
A. Borstlap: sep. 1952-juni 1954 (25, nr. 3-26, nr. 12)
vanaf juli 1954 (27, nr. 1) geen vermelding van redactieleden
Medewerkers:
M. Bye: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
A. Coppe: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1- 26, nr. 12)
W.F. de Gaay Fortman: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
M.P. Fogarty: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
R. Houben: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
J.J.M. van de Ven: juli 1950-juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
G.H.L. Zeegers: juli 1950- juni 1954 (23, nr. 1-26, nr. 12)
K.J. Hahn: mrt. 1951- juni 1954 (23, nr. 9-26, nr. 12)
J. Kibedi: mrt. 1951-juni 1954 (23, nr. 9-26, nr. 12)
vanaf juli 1954 (27, nr. 1) geen vermelding van medewerkers
Speciale nummers:
mrt. en mei 1964 (37, nr. 2 en 3): Europa nummers
mei en juli 1970 (43, nr. 3 en 4): 50-jarig bestaan Stichting Wereldverbond van de Arbeid, Eenheid in verscheidenheid.
Bibliografische gegevens:
vv I.C.V., de Internationale Christelijke Vakbeweging
jaargang 28 (juli-dec. 1955) heeft 6 nummers
jaargang 29 begint op 1 jan. 1956
het blad is beschreven tot 1973, maar is reeds vanaf 1953 in Brussel uitgegeven
Autopsie:
EUR: juli 1950-dec. 1973 (23, nr. 1-46, nr. 6)
ontbreekt: sep.1954-okt. 1954 (27, nr. 3-27, nr. 4) en nov. 1970 (43, nr. 6)
KUN: sep. en okt. 1954 (27, nr. 3 en 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-