BNPP

Laser

Ondertitel:
blad voor Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en Theologische Faculteitsvereniging VU
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
nov. 1969-dec. 1970 (1, nr. 1-2, nr. 3)
Eigenaar:
Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en Theologische Faculteitsvereniging van de VU, Amsterdam
okt. 1970: Theologische Faculteitsvereniging van de VU, Amsterdam
Uitgever:
Theologische Faculteit VU, Amsterdam (vermoedelijk)
dec. 1970: Theologische Faculteitsver- eniging VU, Amsterdam
Drukker:
gestencild
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
2 à 3 keer p/j
nov. 1969 (1, nr. 1): 6 x p/j, hetgeen in werkelijkheid niet werd gerealiseerd
Omvang:
I
Formaat:
B (behoudens één uitzondering)
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
K. Bras: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
D. v.d. Akker: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
H. Post: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
B. Hemelsoet: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
H. Sysling: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
K. Kok: 1969-dec. 1969 (1, nr. 1-1, nr. 2)
A. Benedictus: okt. 1970 (2, nr. 1)
P. ter Veen: okt. 1970 (2, nr. 1).
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
svv: Wajjomer en Krater
va Lazer
Autopsie:
HDC: nov. 1969-dec. 1970 (1, nr. 1-2, nr. 3)
ontbreekt: 2, nr. 2
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-