BNPP

Lichtstralen op den akker der wereld

Ondertitel:
-
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1895-1955
Eigenaar:
J.M. Bredée
1911 (17): J.M. Bredée's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, Rotterdam
1921 (27, nr. 1): Zendingsstudie-Raad
1948 (49, nr. 3): Nederlandse Zendingsraad
1949 (50, nr. 1): Nederlandse Zendingsraad (tevens Zendingsstudieraad en Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk)
Uitgever:
J.M. Bredée, Rotterdam
1921 (27): Drukkerij Stichting Hoenderloo, Hoenderloo
1948 (49, nr 1): J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Drukker:
Drukkerij Doorgangshuis, Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
1921(27, nr. 1): Hoenderloo
1948 (49, nr. 1): 's-Gravenhage
Frequentie:
6 x p/j
1931 (37): 5 x p/j
1932 (38): 6 x p/j
1933 (39): 5 x p/j
1941 (46): 4 x p/j
Omvang:
II
1901: III
1902: II
1903: III
1905: II
1906: III
1907: II
1912: IV
1915: II
1917: III
1918: II
1919: III
1920: II
1922: III
1923: II
1925: III
1926: II
1928: III
1929: II
1931: III
1937: II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
0,50 p/j, losse nummers 0,10
1931: 1,65 p/j
1948 (49, nr. 3): 2, 60 p/j, losse nummers 0,75
1955 (56, nr. 2): 3,00 p/j, losse nummers 1,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L. Heldring: 1895-1914 (1-20)
E. Nijland (redactiesecretaris): 1895-1908 (1, nr. 3-14)
S. Ulfers: 1895-1914 (1-120)
P. van Wijk Jr.: 1895-1914 (1-20)
Th. Scharten: 1909 (15)
J.W. Gunning JHzn.: 1909-1914 (15-20)
J. Heuzel: 1910-1914 (16-20)
O. Norel Jzn.: 1931-1955 (36-56, nr. 4)
H.D.J. Boissevain (secretaris): 1940-1955 (45, nr. 1-56, nr. 4)
H.A. Wiersinga: 1940-1955 (45, nr. 1-56, nr. 4)
M.C.T. van Lennep: 1940-1955 (45, nr. 1-56, nr. 4)
J. Blauw: 1948-1955 (49, nr. 3-56, nr. 4)
J.C. Hoekendijk: 1940-1948 (45, nr. 1-49, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1924 (30) Komen of gaan?
Bibliografische gegevens:
jaargang 47 omvat de jaren 1942-1946
in 1935 is Lichtstralen op den akker der wereld niet verschenen ofschoon de jaargangen zijn doorgenummerd
door de wijze van binding zijn de zittingsperioden van de redactieleden soms moeilijk vast te stellen
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-