BNPP

Maandblad der Christelijke Jongelings-Vereniging `De Heer is onze Banier' Zwolle mei 1917 (9, nr. 5): Maandblad der Christelijke Jongemannen-Vereeniging `De Heer is onze Banier' Zwolle; jan. 1940 (32, nr. 1): Maandblad der Christelijke Jongemannen Vereniging `De Heer is onze Banier' Zwolle; mrt. 1946 (36, nr. 2): Maandblad uitgaande van de Christe- lijke Jongemannenvereniging `De Heer is onze Banier' Zwolle

Ondertitel:
afdeeling van het Nederlandsch Jongelings-Verbond
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
jan. 1909-mrt. 1946 (1, nr. 1-36, nr. 2)
Eigenaar:
Nederlandsch Jongelings-Verbond, afd. Zwolle
Uitgever:
H.H. Kok Bzn., Zwolle
Drukker:
jan. 1940 (23, nr. 1): Copieerinrichting `Factotum', Zwolle
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden, begunstigers en belangstellenden
Foto's:
ja
Tekeningen:
nee
Redactie:
Joh. Stegeman: jan. 1915-dec. 1919 (7, nr. 1-11, nr. 12)
J.H.v. Noort: apr. 1927-dec. 1928 (19, nr. 4-20, nr. 12)
R. Dijk: jan. 1929-dec. 1929 (21, nr. 1-21, nr. 12)
B. de Nie: jan. 1930- feb. 1942 (22, nr. 1-34, nr.2)
J. Karel: okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
R. Timmers: okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
R. Eikelboom: okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
E. Engels: okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
W. Breunis (hoofdredacteur): okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
W. Breunis (eindredacteur): mrt. 1946 (36, nr. 2)
Medewerkers:
J. Dol jr.: jan. 1909-dec. 1914 (1, nr. 1-6, nr. 12)
J. Stegeman: okt. 1910-(2, nr. 10-)
J.H. v. Noort: jan. 1915-(7, nr. 1-)
B. Stegeman: jan. 1915-(7, nr. 1-)
J. Kroese: jan. 1915-(7, nr. 1-)
B. Stegeman Lzn.: apr. 1927-okt. 1928 (19, nr. 4-20, nr. 10)
J. Bach: nov. 1928-apr. 1929 (20, nr. 11-21, nr. 4)
H.J. Teunis: juni 1929-juli 1931 (21, nr. 6-23, nr. 7)
G. ter Beeke: aug. 1931-jan. 1935 (23, nr. 8-27, nr. 1)
M. Kwakkel: feb. 1935-aug. 1936 (27, nr. 2-28, nr. 8)
J.A.C. Bruins: sep. 1936 (28, nr. 9)
Speciale nummers:
mei 1910 (2, nr. 5): feestnummer t.g.v. 57e Algemeene Vergadering
mrt. 1913 (5, nr. 3): feestnummer t.g.v. 25-jarig bestaan der Chr. Jongelings-Vereeniging, Zwolle
mrt. 1928 (20, nr. 3): feestnummer t.g.v. 40-jarig bestaan
mrt. 1938 (30, nr. 3): feestnummer t.g.v. 50-jarig bestaan
Bibliografische gegevens:
de exacte datum van beëindiging van het blad is niet bekend
het colofon geeft spaarzaam uitsluitsel over namen en functioneringsperioden van redactieleden en medewerkers
ook de aanvullingen uit de tekst van het Maandblad garanderen geen exactheid
Autopsie:
HDC: jan. 1909-feb. 1942 (1, nr. 1-34, nr. 2)
okt./nov. 1945 (35, nr. 3)
mrt. 1946 (36, nr. 2)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-