BNPP

Maandblad voor kerkelijke Armenzorg

Ondertitel:
orgaan v.d. Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
jan. 1920 (11, nr. 1): orgaan v.d. Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, tevens orgaan van de Vereeniging Vredeheim
jan. 1922 (13, nr. 1): orgaan van de Federatie van Diaconieën in de Nederlandsche Hervormde Kerk, tevens orgaan van de Vereeniging Vredeheim
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
2 mrt. 1910-nov. 1929 (1, nr. 1-20, nr. 11)
Eigenaar:
Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
jan. 1922 (13, nr. 1): Federatie van Diaconieën in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Uitgever:
-
Drukker:
jan. 1921: Boekdrukkerij P. den Boer, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
1920 (11): II
Formaat:
B
Oplage:
93
juli 1910 (1, nr. 7): 132
1911 (2): ± 160
1915 (6): ± 160
1918 (9): 331
1919 (10): 720
1925 (16): 300 (aangesloten diaconieën)
1926 (17): 402 (aangesloten diaconieën)
31 dec. 1928 (19): 405 (aangesloten diaconieën)
1 nov. 1929 (20): 445 (aangesloten diaconieën)
Prijzen:
gratis voor leden van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk (contributie 2,00 p/j), niet-leden 1,50 p/j
1 jan. 1919 (10): niet-leden der Vereeniging van Diakenen 2,00 p/j
1 jan. 1920 (12): leden van de Vereeniging van Diakenen 3,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.H. Adriani: 2 mrt. 1910-1929 (1, nr. 1-20, nr. 11)
M.J. Beerling: 2 mrt. 1910-1923 (1, nr. 1-13)
G.J.A. Ruys: 2 mrt. 1910-dec. 1918 (1, nr. 1-9, nr. 12) en jan. 1929-nov. 1929 (20, nr. 1-20, nr. 11)
Anth. Folmer: 2 mrt. 1910-1927 (1, nr. 1-18)
P.E. Briët: 2 mrt. 1910-dec. 1918 (1, nr. 1-9, nr. 12)
A.P.W. Alta: jan. 1913-dec. 1918 (4, nr. 1-9, nr. 12)
J.R. Snoeck Henckemans: jan. 1913-dec. 1918 (4, nr. 1-9, nr. 12)
R.C. Bakhuizen van den Brink: jan. 1919-1923 (10, nr. 1-14)
A.W. van Heerthe tot Echten: jan. 1919-1929 (10, nr. 1-20, nr. 11)
J.R. Slotemaker de Bruïne: jan. 1919-1929 (10, nr. 1-20, nr. 11)
P. van der Kamp: 1929 (20, nr. 1-20, nr. 11)
F.A. Nelemans: 1929 (20, nr. 1-20, nr. 11)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Diakonia
door de wijze van binden zijn in het algemeen slechts gegevens bekend over de situatie aan het begin van een jaargang
Autopsie:
RUU cpl
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-