BNPP

Mededeelingen van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht

Ondertitel:
aan de leden der Kerk
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
8 nov. 1941-13 dec. 1941 en 5 sep. 1942-12 mei 1945
Eigenaar:
Kerkeraad Gereformeerde Kerk van Utrecht
Uitgever:
Drukkerij P. den Boer, Utrecht
Drukker:
Drukkerij P. den Boer, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
1945: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
5 sep. 1942: 4,20 p/j, losse nummers 0,065
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
R.E. van Arkel: 8 nov. 1941-13 dec. 1941
D. Zwart: 5 sep. 1942-11 mrt. 1944
P.Ch. v.d. Vliet: 18 mrt. 1944-12 mei 1945
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in de periode tussen 13 dec. 1941 en 5 sep. 1942 verscheen Mededeelingenblad, weekblad voor de leden van de Gereformeerde Kerk te Utrecht
va Utrechtse Kerkbode
Autopsie:
De Utrechtse Archieven cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-