BNPP

Mededelingen der Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting

Ondertitel:
ontmoetingscentrum van Kerk en Kunst
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
sep.1955-1993 (nr. 1-nr. 68)
Eigenaar:
Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, Amsterdam
Uitgever:
Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
wisselende frequentie: 1-3 x p/j
Omvang:
wisselend (afhankelijk van de verschijningsfrequentie): I-IV
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
1958: 4,00 p/j
24 apr. 1966: 5,00 p/j
1971: 10,00 p/j
1976: 7,50 p/j
1981: 10,00 p/j
1986: 12,50 p/j
1993: 25,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
Studiesecretarissen: W. Barnard: sep. 1958-3 apr. 1983 (nr. 1-nr.58)
H.R. Blankesteijn: 20 mei 1962-herfst 1986 (nr. 22-nr. 62)
N. van Gelder: 19 mei 1963-1965 (nr. 24-nr. 30)
W. Vogel: 24 apr. 1966-voorjaar 1993 (nr. 32-nr. 68)
Th. J.M. Naastepad: 1 dec. 1967-nazomer 1985 (nr. 36-nr. 61)
S.L.S. de Vries: 22 mei 1988-voorjaar 1993 (nr. 63-nr. 68)
W.G. Overbosch: 19 mei 1991-voorjaar 1993 (nr. 66-nr. 68)
H.G. Hoogenkamp: 1992-voorjaar 1993 (nr. 67-nr. 68)
Speciale nummers:
elke uitgave gaat over één onderwerp en kan als een speciaal nummer worden beschouwd
Bibliografische gegevens:
verschijningsfrequentie wisselt sterk, van 1 tot 3 afleveringen per jaar
in 1987 en 1989 verschijnt zelfs niets
daarnaast wisselt ook de omvang sterk
de nummers zijn ongedateerd
Autopsie:
UvA cpl
UBVU: 1959-1968
TUKBW: 1966-1993
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-