BNPP

Medische Nood in Tropenland

Ondertitel:
officieel orgaan van de Vereniging Simavi
juli 1951 (12, nr. 3): officieel orgaan van de Ver- eniging Simavi, Vereniging tot Medische Hulpverlening in Tropenland
jan. 1962 (23, nr. 1): officieel orgaan van de Vereniging Simavi, Vereniging tot Medische Hulpverlening in Tropenlanden
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1951-1970 (12, nr. 1-30, znr.)
Eigenaar:
Vereniging Simavi, Haarlem
Uitgever:
Vereniging Simavi, Haarlem
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
4 x p/j
aug. 1954 (15): 3 x p/j
1957 (18): 2 x p/j
1958: niet verschenen
1959 (19) 1 x p/j
Omvang:
II
1955 (16): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor contribuanten
overigen 2,50 p/j
1965 (26): 5,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
alleen kaartjes van diverse arbeidsterreinen.
Redactie:
G. Royer: jan. 1951-nov. 1958 (12, nr. 1-18)
N.H. Swellengrebel: jan. 1951-apr.1970 (12, nr. 1-30, nr. 3)
Ch.W.F. Winckel: jan. 1951-apr. 1952 (12, nr. 1-13, nr. 2)
H.J.T. Bijlmer: jan. 1951-dec. 1958 (12, nr. 1-18)
F.E. Hendriks: jan. 1951-1962 (12, nr. 1-23)
D. Saathof(eindredacteur): jan. 1951-jan. 1952 (12, nr. 1-13, nr. 1)
C.C. van Helsdingen: apr. 1952 (13, nr. 2) en aug. 1954-nov. 1957 (15, nr. 3-18)
N. v.d. Post: juli 1952-1963 (13, nr. 3-24)
P.J. Zuidema: juli 1965-juli 1968 (26, zn-29, zn)
P.A. de Groot: 1958-1965( 18-26)
H. de Rook: 1958-juli 1968 (18-29)
N.C. van Heurn: 1962-1965 (23-26)
J. Berman-van Weerden(eindredactie): 1963-1968 (24-29)
K.C. van der Giessen (eindredactie): 1965-1970 (26-30)
J.P. de Jong: 1967-1970 (28-30)
D.M. Blankhart: aug. 1968-1970 (29-30)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
26 (juli 1965): 40 jarig jubileum Simavi
Bibliografische gegevens:
vv Medische Nood!, 1930-1940
bij de start van Medische Nood in Tropenland begint een jaargangtelling die (fictief) voortbouwt op het voorgaande periodiek
in 1958 verscheen het blad niet
va Medische Nood in Tropenlanden, 1970-1975
Simavi, over Medische Nood in Tropenlanden, 1975-1982 en Simavi Nieuwsbrief, 1982-heden= dec. 1996
Autopsie:
UvA: 1951-1956 (12-17)
26
29
31
HKI: 1951-1970 (12-30)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-