BNPP

de Mijnbeambte

Ondertitel:
orgaan van de protestants-christelijke vereniging van beambten werkzaam in het mijnbedrijf
1964: orgaan van de protestants-christelijke vereniging van beambten werkzaam in het mijnbedrijf (PCVMB)
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
oktober 1950-juni 1968 (nr. 41-nr. 152)
Eigenaar:
Protestants-christelijke vereniging van beambten werkzaam in het mijnbedrijf, Heerlen
Uitgever:
Protestants-christelijke vereniging van beambten werkzaam in het mijnbedrijf, Heerlen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Heerlen
Frequentie:
1 x p/m
apr./mei 1958 (nr. 108): 6-8 x p/j
jan.1962 (znr): 4 x p/j
1968 (nr. 150): 3 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
Bouma: okt. 1950-feb. 1955 (nr. 41-nr. 81) en apr. 1958-dec. 1960 (nr. 108-nr. 125)
Hendriks: okt. 1950-feb. 1955 (nr. 41-nr. 81) en apr. 1958-dec. 1960 (nr. 108-nr. 125)
Van Renen: okt. 1950-feb. 1955 (nr. 41-nr. 81) en apr. 1958-dec. 1960 (nr. 108-nr. 125) en jan. 1962-dec. 1967 (znr.-znr.). Dagelijks bestuur van de vereniging: mrt. 1955 (nr. 82)
De Jonge: juni 1955-juni 1956 (nr. 83-nr. 92)
Van Linschoten: juni 1955-juni 1956 (nr. 83-nr. 92)
Reinders: juni 1955-juni 1956 (nr. 83-nr. 92)
Van der Zalm(hoofd/eindredacteur): sept. 1956-sept. 1958 (nr. 93-nr. 110)
1961: geen namen van redactieleden genoemd
vanaf 1962 dagelijks bestuur van de vereniging: Tielrooy: jan. 1962-juni 1968 (znr.-nr. 152)
Bos: jan. 1962-juni 1964 (znr.-znr.)
't Hooft: jan. 1962-juni 1968 (znr.-nr. 152)
Bakker:juli 1964-juni 1968 (znr.-nr. 152)
Goedhart: juni 1968 (nr. 152)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
8 dec. 1955 (nr. 87): jubileumnummer 1930-1955
feb. 1956: extra nummer met jubileumrede van 10 dec. 1955
Bibliografische gegevens:
vv Verenigingsmededelingen van de protestants-christelijke vereniging van beambten werkzaam in het mijnbedrijf
oi De Pionier
er is een doorlopende nummering aansluitend aan die van de Verenigingsmededelingen, die in jan. 1962 (nr. 126) ophoudt en in 1968 (nr. 150-nr. 152) weer verschijnt
overigens waren 31 nummers verschenen tussen nr. 126 en nr. 150
vanaf nr. 108 (1958) is de corporatie aangesloten bij het CNV
Autopsie:
Bibliotheek Mijnmuseum, Kerkrade cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-