BNPP

Naar Hooger Licht

Ondertitel:
vrije klanken van de christelijke pers
"Vreest God
eert den koning" zd (1, nr. 10): doel: mede te werken aan den geestelijken en cultureelen bloei van ons volk
"Vreest God
eert den koning"
Categorie:
II/opinie
Verschenen:
feb. 1945-zd 1945 (zj, zn-1, nr. 10)
Eigenaar:
-
Uitgever:
zd 1945 (1, nr. 10): F.J. Voorthuis, Den Haag
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Den Haag
Frequentie:
1 x p/m
apr. 1945 (zj, zn): 2 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
zd 1945 (1, nr. 10): 3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
F.J. Voorthuis: zd (1, nr. 10)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet meer verschenen
Autopsie:
KB: feb. 1945
1 apr. 1945
15 apr. 1945 en zd (1, nr. 10)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-